Mattenøtt TU 39/40 - 2003

Hva er sannsynligheten for at en familie med to barn har to sønner, når vi vet at minst ett av barna er en gutt?

Sjekk fasiten!