Mattenøtt TU 37

Ved Einar E. Madsen

Heltall større enn 1 som bare er delelig med 1 og seg selv kalles primtall.

Primtall er alltid moro, og har vært det siden Euklid skrev Elementa i år 300 f.Kr.

Primtallene er omtalt i bok VII av Elementa.

I bok IX beviser han at primtallene er større enn enhver oppgitt mengde med primtall.

Etter at dere også har bevist dette, kan dere glede dere til neste mattenøtt.

Sjekk fasiten!