Mattenøtt TU 37/38 - 2003

Dagens oppgave går ut på å finne 100 på hverandre følgende tall hvor ingen av disse er primtall. Klarer du også å finne et uttrykk for et tall der dette stemmer for et vilkårlig gitt tall N, er det enda bedre. Da har du vist at i rekken av naturlige tall, kan man finne en vilkårlig lang sekvens av tall som ikke er primtall. Morsomt, ikke sant?

Sjekk fasiten!

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå