MATTENØTTER

Mattenøtt TU 37 - 2012

Finn et fullkomment tall.

Bilde: Colourbox

De gamle grekerne var opptatt av begrepet «fullkomm­ent tall», som er tall der summen av tallets ekte divisorer er lik tallet.

Et eksempel på dette er tallet 6 der summen av 1 + 2 + 3 = 6 (må ha med tallet 1 for at det skal være en ekte divisor­).

Finn det laveste tallet der summen av de ekte divisorene er lik det dobbelte av tallet.

Fasit mattenøtt TU 37 - 2012  

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.