Mattenøtt TU 34

Ved Einar Madsen

Bestem tallet n slik at summen av alle naturlige tall fra og med 1 og til og med n blir et tresifret tall, der alle tre sifrene er like.

Sjekk fasiten!

Les mer om: