Mattenøtt TU 34/35 - 2003

Et palindromtall er et tall som blir det samme enten man leser det forfra eller bakfra. Eksempelvis er 515 og 2662 to slike tall. Et palindromtall kan naturligvis også være et primtall, f.eks. de ensifrede samt 11, 101 og 151. Dessuten finnes det palindromprimtall som også er palindromer når de skrives i totallsystemet, der f.eks. 5 og 7 blir hhv. 101 og 111.

Oppgaven her går ut på å finne et tresifret palindromprimtall som også er palindrom når det skrives i totallsystemet.

Sjekk fasiten!

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå