MATTENØTTER

Mattenøtt TU 15 - 2013

Kryptogrammer VII.

Bilde: Colourbox

Vi avslutter med kryptogrammer med ulike bokstav­kombinasjoner gitt ved:

a*bc=dba
+ + -
ce*ce=fac
= = =
gh+cii=cgh

Fortsatt representerer hver bokstav et heltall fra 1 til 9, og ingen er like. Ett av sifrene kan og være 0. De to multiplikasjonene er forbundet på følgende måte: Summen av de to første faktorer­ pluss summen av de to siste faktorer er lik differen­sen mellom de to produktene.

Fasit mattenøtt TU 15 - 2013  

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.