Mattenøtt TU 09 - 2014

Lever grev Dracula?

Mattenøtt TU 09 - 2014
Bilde: Colourbox

Vi fikk en lang diskusjon på TU.no om en logikkoppgave som kunne tolkes i mange retninger. Vi tar derfor en enklere oppgave i samme ånd.

I et land finnes det fire kategorier vesener: Normale mennesker, sprø mennesker, normale vampyrer og sprø vampyrer. Menneskene sier det de tror er sant, mens vampyrene alltid forsøker å lyve. De normale vet hva som er sant, mens de sprø bytter­ om på sannhet og løgn.

Du møter en som sier: Enten jeg er et normalt menneske eller en sprø vampyr, så er grev Dracula i live.

Er han det?

Her er løsningen: Fasit mattenøtt TU 09 - 2014

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: