KARRIERE

Master krever sterk motivasjon

Sigurd Aarvig
12. mars 2007 - 07:07

Et masterstudium skal i Hydro være forankret i den ansattes utviklingsplan. Den står sentralt i medarbeidersamtaler.

– Videreutdanning må være noe Hydro har utbytte av for at vi skal støtte opp om det, sier Kirsten Berg, ansvarlig for HR-verktøy og prosesser i Hydro Markets.

I ytterste konsekvens betaler Hydro hele kursavgiften. Som hovedregel får den ansatte fri på eksamensdagen og en dag til lesing foran eksamen.Arbeidet venter

Kirsten Berg er sivilingeniør i materialteknologi fra NTNU, og hun tok Master of Management mens hun jobbet i Hydro.

– Modulene i slike kurs foregår gjerne på dagtid. Du får ikke fri fra jobben selv om du følger et kurs på dagtid. Arbeidsoppgavene blir liggende å vente på deg, sier hun.

Hun har ikke noe tall for hvor mange i Hydro som tar mastergrad, det registreres på de ulike avdelingene. Siden masterkurs ved BI er kostbare og eksamen er krevende, er det begrenset hvor mange som tar skrittet.

– Men vi har også andre former for utvikling. Vi kaller det On the job training, for eksempel budsjettopplæring. Jeg tror vi får stadig mer av dette, fordi bedriftene utvikler seg mer og mer.

Hydro skreddersyr mye av sin interne opplæring. Treningen handler ofte om å gi folk ansvar og gi dem et bedre nettverk i bedriften.

Vinn-vinn

Hennes første råd til de som tenker videreutdanning, er å velge noe de selv har lyst på.

– Utdanning er krevende å gjøre ved siden av jobben. Du må ha en sterk motivasjon. Men når du er motivert og bedriften støtter opp fordi den har utbytte av det, gir det en vinn-vinn-situasjon.

Er de ansatte i Hydro generelt interessert i videreutdanning?

– Ja, det vil jeg si. Hos oss er folk ivrige etter å utvikle seg, delta i andre prosjekter, gjøre andre ting enn de er vant med, sier Kirsten Berg.

Les mer om: