- Dette skaper den form for uforutsigbarhet som verken næringslivet eller miljøet er tjent med. Klimaforliket i Stortinget lar seg ikke gjennomføre dersom ikke Stortingets ambisjoner følges opp ved at Norge avklarer det sett med virkemidler som skal til, sier NHOs direktør John G. Bernander. (Bilde: Scanpix)

Massiv fordømmelse av regjeringen

  • Klima

I går ble det kjent at regjeringens klimamelding er utsatt ett år.

Stortingsmeldingen skulle etter planen komme midt i 2010, men er nå utsatt til 2011, blant annet fordi arbeidet med klimamelding har vist seg å være mer komplisert enn tidligere antatt.

Dette får naturvernere og næringsliv til å løfte på øyebrynene.

Skaper uforutsigbarhet

– Dette skaper den form for uforutsigbarhet som verken næringslivet eller miljøet er tjent med. Klimaforliket i Stortinget lar seg ikke gjennomføre dersom ikke Stortingets ambisjoner følges opp ved at Norge avklarer det sett med virkemidler som skal til, sier NHOs direktør John G. Bernander i en melding.

Sammen med Stein Lier-Hansen i Norsk Industri reagerer Bernander med undring på at regjeringen har bestemt seg for å utsette den varslete klimameldingen med ett år. De mener at dette kan undergrave Norges troverdighet som miljønasjon og at utsettelsen skaper unødig usikkerhet om nødvendige miljøtiltak.

En annen NHO-organisasjon som reagerer kraftig på utsettelsen er Energi Norge. Steinar Bysveen i Energi Norge påpeker at Norge allerede er sent ute med å få på plass viktige rammebetingelser, og en ytterligere utsettelse var det siste hans medlemmer trengte nå.

Legger viktige føringer

– Klimapolitikken legger viktige føringer for energipolitikken. Dersom man fra politisk hold ikke tar tak i de utfordringene vi står overfor på energi- og klimaområdet, vil vi slite med å få på plass en helhetlig og effektiv politikk, sier Bysveen i en melding.

Naturvernforbundet mener det er uakseptabelt av regjeringen å utsette meldingen og peker på at behovet for utslippskutt er blitt enda større etter fiaskoen i København.

– Vi kan ikke se noen god grunn til å utsette en klimamelding som skal konkretisere hvordan utslippene i Norge skal reduseres. Snarere tvert imot. Vi har mye kunnskap om hvordan utslippene kan kuttes og vil om et par uker få mye mer kunnskap, sier forbundets leder Lars Haltbrekken.