MASKINER & UTSTYR

Kinesisk hjullaster med vesentlige mangler: Kunden hadde rett til å heve kjøpet

En hjullaster produsert i Kina har resultert i flere rettssaker.

OSLO  20171124.Oslo Tinghus. Norges lover, klubbe.Foto: Berit Roald / NTB scanpix
OSLO 20171124.Oslo Tinghus. Norges lover, klubbe.Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald/NTB Scanpix
25. feb. 2019 - 12:47

Firmaet Wullum Amcar i Trøndelag importerer og selger hjulastere fra Kina. I 2016 kjøpte en privatperson i Telemark en liten hjullaster fra Wullum Amcar.

Maskinen var en Sino JN 916 med redskaper, og prisen var 247.500 kroner inkl. mva. Maskinen er en leddstyrt hjullaster med oppgitt effekt på 50 hk og vekt på 3,8 tonn. Løftekapasitet er oppgitt til 1,6 tonn.

Kjøperen mente det var flere feil og mangler ved hjullasteren, og reklamerte og klaget til Forbrukerrådet. Deretter fikk kjøperen sakkyndige kontrollører til å vurdere maskinen.

Et firma påpekte i sin kontroll manglende CE-merking og dokumentasjon, samt flere tekniske mangler.

Kontrollen fra et annet firma påpekte det samme, og listet opp en rekke feil og mangler som kunne være til fare for liv og helse til blant annet brukerne av maskinen.

Flere mangler

Forbrukertvistutvalget fikk saken i hende, og fant at det var «dokumentert at maskinen blant annet har feil som at ryggevarsling henger dårlig (altså dårlig festet, red. anm.), at ingen roterende deler er skjermet, at ingen instrumentlamper fungerer, samt at det er alvorlig rust på alle bremseskiver.»

Kjøperen henvendte seg også til Arbeidstilsynet tidlig i 2016. Tilsynet ba om svar fra selger basert på kontrollrapportene, men fikk ikke svar. Arbeidsstilsynet ga i juli 2016 pålegg om stans i markedsføringen av maskinen, og varslet pålegg om tilbakekalling av maskiner.

I juli 2017 ble de tidligere påleggene fra tilsynet opphevet, men tilsynet ba om nytt pålegg, og ønsket nye opplysninger fra selger. Det kom ingen reaksjon fra Wullum Amcar, og tilsynet varslet om tvangsmulkt, som ble satt i verk i slutten av juni 2017.

Så tilbake til tvisten mellom Wullum Amcar og kjøperen av hjullasteren. Det ble rettssak i Nedre Telemark tingrett, og i juni 2017 ble Wullum Amcar dømt til å betale 257.400 kroner pluss forsinkelsesrenter til kjøperen mot at han returnerte hjullasteren. Kjøperen ble også tilkjent drøye 176.000 kroner i sakskostnader for tingretten. Her heter det at selger ikke kunne dokumentere at maskinen oppfyller minstekrav til helse og trygghet i maskinforskriften, og derfor mente tingretten at det foreligger en «en betydelig usikkerhet og fare for at maskinen kan utgjøre en fare ved bruk». Momentet ble støttet av at to sakkyndige vitner, som forklarte at flere forhold ved maskinen syntes å utgjøre fare for personskade. Retten pekte også på vansker ved et eventuelt videresalg, og problemer med å få maskinen forsikret. Konklusjon i tingretten: Kjøperen har i henhold til forbrukerkjøpsloven rett til å heve kjøpet.

Kjøpet gikk til lagmannsretten

Wullum Amcar anket dommen videre til Agder lagmannsrett, hvor saken nå er behandlet.

Men i mellomtiden har det altså pågått en parallell sak mellom Wullum Amcar og staten. Arbeidstilsynet vedtok i sin tid tvangsmulkt for Wullum Amcar. Vedtaket ble innklaget til Direktoratet for arbeidstilsynet, som i oktober 2017 bekreftet vedtaket. Wullum Amcar har senere gått til sak mot staten med krav om at vedtaket blir opphevet. I oktober 2018 ble staten frifunnet i Sør-Trøndelag tingrett. Dommen er anket, og saken skal opp i Frostating lagmannsrett i april i år.

I februar 2018 avsluttet Arbeidstilsynet tvangsmulkten, men ga samtidig pålegg om stans i all markedsføring og salg av den aktuelle hjullastaren Sino JN 916. Markedsføringsforbudet står visstnok fortsatt ved lag.

Agder lagmannsrett behandlet altså anken i saken om salget av hjullasteren i slutten av janaur i år. To sakkyndige vitner forklarte seg om saken.

Mente sakkyndige var partsvitner

Selger Wullum Amcar mente at det ikke var riktig at to av vitnene i tingretten framsto som sakkyndige. Selger mente at de framsto som partsvitner som ville «kritisere gode produkter fra Kina til en brøkdel av prisene på konkurrerende produkt». Det kan være grunnen til at tingretten har vurdert grafiske og innholdsmessige feil ved merking og samsvarserklæring som mangler som ikke kan avhjelpes, selv om det er klart at hjullasteren i seg selv oppfyller maskinforskriften, ifølge selger.

Wullum Amcar, som i dommen oppgis å ha solgt 200 hjullastere i 2018, viste også til et angivelig uhell på Svalbard i 2015, der hytta på en slik hjullaster ble knust etter at maskinen rullet ned en skråning. Selger mente at ingen laster vil falle 20 meter uten skade. De kritiske merknadene om denne hjullasteren som kjøperen på Svalbard ga vitneforklaring om, tyder på at den aktuelle maskinen har vært et mandagsprodukt.

Wullum Amcar mente generelt at manglene ved den aktuelle hjullasteren er uvesentlige, og ikke kan gi rett til heving av kjøpet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Et viktig skritt mot enda smartere boliger
Et viktig skritt mot enda smartere boliger

Agder lagmannsrett finner at mangler i blant annet brukansvisning, CE-merking og samsvarserklæring gjør at maskinen ikke oppfyller kravene i maskinforskriften.

Stilte ikke med motekspertise

Lagmannsretten merker seg at Wullum Amcar har rettet hard kritikk mot de sakkyndige vitnene, særlig et av dem. Hverken tingrett eller lagmannsrett har funnet grunnlag for å trekke vitnets faglige kompetanse i tvil. Wullum Amcar har på sin side ikke ført motekspertise for lagmannsretten.

Riktignok kan det ifølge retten sies at en rekke av feilene er av en slik karakter at de kan rettes, men merknadene fra kontrollørene viser likevel at det er en sannsynlighetsovervekt for at det hefter flere feil og mangler av teknisk karakter ved maskinen.

Blant annet fordi saken begynner å bli gammel, så er det ikke grunnlag for retting av feilene, ifølge retten.

Lagmannsretten kom til at dokumentasjonsmanglene og de tekniske manglene må holdes for å være for «mer enn uvesentlige», og at kjøperen har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten.

Anken ble dermed forkastet. Wullum Amcar må betale tilbake 247.500 kroner etter tingrettens dom, samt vel 176.000 kroner i sakskostnader for tingretten. I tillegg kommer vel 232.000 kroner i sakskostnader for lagmannsretten.

Lagmannsrettens dom fra 11. februar i år er enstemmig, og ankefrist er en måned.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.