Martin utvikler digital tvilling av fisk – forventer å bruke de neste 30 årene på oppgaven

Bruker ny teknikk for å lage digital tvilling av biologi.

Videoen er en simulering av en matematisk modell av fiskeadferd i merd basert på målte data. Bevegelsene viser hvordan fisken oppfører seg mens den fôres. Animasjon: Biao Su, SINTEF Ocean.

Digitale tvillinger - virtuelle kopier av fysiske ting - er allerede utbredt i blant annet byggebransjen og olje- og gassindustrien, men i havbruk er det fortsatt et stykke igjen før man får en fullgod modell. For å få til det må man lage en virtuell kopi av et biologisk system, altså fisken.