Martin Linge-overskridelsen er den tredje største siden årtusenskiftet

På norsk sokkel.

Martin Linge-overskridelsen er den tredje største siden årtusenskiftet
I absolutte tall er Martin Linge-overskridelsen den tredje største på norsk sokkel siden 2000. Foto: Jan Arne Wold/Woldcam/Equinor/grafikk

For en snau måned siden ble det kjent at det utsatte og trøblete Martin Linge-prosjektet til Equinor sprekker med 85 prosent sammenliknet med estimatet i utbyggingsplanen.