ARKIVNYHETER

Marthinsen & Duvholt utbedrer rv 282

24. aug. 2009 - 11:49

Ved anbudsåpningen var det bare tre promille som skilte vinneren og Arne Olav Lund fra Larvik, men kontrollregningen førte ikke til noen forandringer i rekkefølgen.

Riksveg 282 var lenge bedre kjent som E 18. Da Kleivene tunnel ble åpnet i 1978, ble de grønne skiltene fjernet, men vegen fortsatte å fungere som sørvendte ramper mot E 18 for en stor del av Drammens befolkning. Etter at E 18 fikk fire felt gjennom Drammen i januar i år er det ikke mange som har behov for å bruke riksveg 282 på den måten.

Dette tar Vegvesenet konsekvensen av. Vegen bærer fortsatt preg av at den en gang hadde stor gjennomgangstrafikk. Nå skal den få en utforming som en lokalveg.

Strekningen som berøres av ombyggingen er 1,1 km lang. Vest for kjørebanen blir det en 2,75 meter bred gang/sykkelveg hele vegen. Rabatten mellom kjørebanen og g/s-vegen vil variere i bredde mellom 2 og 3,2 meter. I dag er forholdene for myke trafikanter dårlige på denne siden av vegen. Kjørebanen flyter delvis over i industriområdene som ligger inntil vegen. Det ekstra arealet som trengs for å etablere g/s-vegen vil man oppnå ved å stramme opp kjørebanen og gjøre den smalere. Det vil også bli støpt fartshumper i vegen.

På østsiden av vegen er forholdene langt bedre for dem som beveger seg for egen kraft. På halvparten av den 1 100 meter lange strekningen er det allerede gang/sykkelveg, men også her trengs en oppgradering. På den andre halvparten er det ingen bebyggelse og heller ikke noe tilbud til myke trafikanter.

Marthinsen & Duvholt skal også rive bygningen som rommer Vegvesenets prosjektkontor for utvidelsen av E 18 gjennom Drammen. Selv om det fysiske arbeidet ble avsluttet i januar, var det mye kontorarbeid som gjensto, slik det alltid er på store prosjekter. Kontoret blir derfor ikke forlatt før det nærmer seg jul.

Når huset er revet, fjernes tomten det står på. Både spuntveggen mot E 18 og fjellknausene som stikker ut under den skal bort. I stedet skal det etableres en jevn, tilsådd skråning. Arbeidet må utføres mens trafikken går på E 18. Entreprenøren har derfor fått godt med tid - jobben skal være gjort til neste sommer. I september 2010 skal også riksveg 282 være ferdig oppgradert.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.