ENERGI

Markedet trenger aktive brukere

24. mai 2004 - 14:09

Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon (NEKI) tror at utfordringene kan løses gjennom energibrukernes eget systematiske og langsiktige arbeid. Organisasjonen arbeider med en rekke saker hvor våre meninger fremmes:

-bedre konkurranse i kraftmarkedet

-konkurranse mellom elmarkedet og andre energimarkeder

-lav og forutsigbar nettleie

-rettferdig deling av kostnadene i elnettet mellom brukere og produsenter

-god leveringskvalitet i elnettet

-en rasjonell ordning for elavgift i næringslivet

-beredskapsplaner i tilfelle kraftkriser eller store nettskader

- fremtidsrettet utbygging av ny energi.

Det åpne energimarkedet er i dynamisk utvikling. De seirene som er vunnet, blir stadig utfordret. Utviklingen innen teknologi og kommersielle muligheter stiller oss overfor stadig nye spørsmål. Mulighetene er mange, men det er langt fra selvsagt at de valgene som gjøres tjener brukernes interesser.

I energimarkedet er brukerinteressene i altfor liten grad representert. Dette skyldes flere forhold. Store etablerte organisasjoner som taler brukernes sak mangler ressurser og fagkompetanse. Flere hovedorganisasjoner/sentralforbund organiserer nå både produksjons- og distribusjonssiden i tillegg til brukerinteressene.

NEKI arbeider systematisk for å tale energibrukernes sak. Gjennom langsiktig arbeid skal velbegrunnede synspunkter utvikles og presenteres i relevante fora overfor myndigheter og motparter. Dette er en viktig strategi for oss.

For at vi skal lykkes med vårt arbeid, er det svært viktig at organisasjonen vinner økt oppslutning! For bedrifter, kommuner og organisasjoner, skal et medlemskap i NEKI bety at man får fremmet og støttet sine synspunkter. NEKI tilbyr også faglige møter og seminarer om aktuelle tema og det evigaktuelle spørsmål om gode energiinnkjøp. Foreningen utgjør også et faglig nettverk som kan være av stor interesse for mange energibrukere.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.