OLJE OG GASS

Markant økning i gasslekkasjer

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

FAKTA

  • Hydrokarbonlekkasjer har stort potensial for å gjøre skade på grunn av eksplosjonsfaren ved spredning av gass-sky.
  • Antall gasslekkasjer nådde en topp i 2002 med 41 hendelser.
  • Etter påtrykk fra myndighetene etablerte Oljeindustriens Landsforening (OLF) prosjektet Gas Leak Reduction Project (GaLeRe) i 2003.
  • Første mål: Halvere antall lekkasjer til under 20 innen utgangen av 2005. Målsettingen ble nådd.
  • Andre mål: Ny halvering til under 10 gasslekkasjer innen 2008. Målsetting nådd i 2007.
  • Tredje mål: Ytterligere 25 prosents reduksjon innen utgangen av 2011, det vil si 7 eller færre gasslekkasjer neste år.
  • I 2008 og 2009 var det henholdsvis 14 og 15 gasslekkasjer.

(Kilde: Ptil og OLF) (©NTB)

En markant økning i antall gasslekkasjer på norsk sokkel vekker bekymring. Petroleumstilsynet etterlyser tiltak fra næringen.

I 2009 ble det rapportert 15 gasslekkasjer fra innretninger. Det er over 50 prosent flere lekkasjer enn næringens målsetting, som nå er under ti lekkasjer per år.

– Etter flere år hvor industrien har kunnet vise til en positiv utvikling i antall lekkasjer, synes trenden nå å ha snudd, sier fagdirektør Øyvind Tuntland i tilsynet i en pressemelding.

Selv om gasslekkasjene er relativt små, vekker de bekymring. Hydrokarbonlekkasjer har et storulykkespotensial som kan illustreres ved totalhavariet av Piper Alpha i 1988 på britisk sokkel, med 167 omkomne.

Kompetanse

I 2003 ble flere tiltak igangsatt av Oljeindustriens Landsforening (OLF) i kjølvannet av et år med hele 41 gasslekkasjer. En positiv utvikling ser nå ut til å ha stanset opp, etter at antall gasslekkasjer har økt både i 2008 og 2009.

– Når vi ser på årsakene til hendelsene ser vi ofte at lekkasjene kunne vært unngått om kompetansen hadde vært bedre hos dem som håndterer trykksatt utstyr, sier informasjonssjef Kjetil Hjertvik i OLF til NTB.

For å nå målet om ytterligere reduksjoner i 2011 vil OLF øke kompetansenivået.

– Innen 1. januar 2011 skal alle som arbeider med trykksatt utstyr ha vært gjennom opplæring for å heve kompetansen, sier Hjertvik.

Han understreker at det også gjøres mer for å redusere risikoen:

– Alle selskapene samarbeider, og det vil komme flere tiltak etter hvert. Disse er blant annet basert på innspill fra dem som faktisk jobber med dette utstyret til daglig og ser hvilke behov som må dekkes, sier Hjertvik.

Ett dødsfall

Til tross for økningen i gasslekkasjer sier de ansatte i petroleumsvirksomheten at de oppfatter HMS-klimaet som mer positivt nå enn for to år siden. Det går fram av rapporten «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) – utviklingstrekk 2009», som ble lagt fram torsdag formiddag.

Den positive utviklingen inkluderer en reduksjon i antall alvorlige personskader blant de over 20.000 ansatte i industrien

I 2009 ble det registrert 25 alvorlige personskader på produksjonsinnretninger, sju på flyttbare innretninger og 11 på landanlegg. Særlig skadefrekvensen på flyttbare innretninger viser en markant reduksjon sammenlignet med tidligere år. Nivået er nær en tredel sammenlignet med de foregående to år.

Det var i 2009 én dødsulykke innen Ptils myndighetsområde på sokkelen, nærmere bestemt på Oseberg B under demontering av stillas.

Når det gjelder risikoen for storulykker generelt er nivået her stabilt og fremdeles lavt. (©NTB)

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.