Maritim næring trenger milliarder – får 650 millioner kroner i ny krisepakke

En hardt rammet maritim næring hadde store forhåpninger til regjeringens korona-krisepakke, som offisielt legges fram fredag. Regjeringen passet på å lekke 650 millioner kroner under et besøk til Vard Langsten onsdag kveld.

Maritim næring trenger milliarder – får 650 millioner kroner i ny krisepakke
Det er 90.00 ansatte i maritime næringer. For hver verftsansatt er det 3-5 arbeidsplasser knyttet til service, tjenester og underleveranser. Foto: Eirik Helland Urke

Menon Economics har analysert og regnet på vegne av Eksportkreditt at så mange som 50.000 arbeidsplasser kan forsvinne fra maritime næringer om koronakrisens verste scenarioer slår til.

Mer sannsynlig er det at rundt 15.000 av 90.000 arbeidsplasser står i fare. Ringvirkningene tilsier at det står 3–5 arbeidstakere i ringen rundt de maritime bedriftene og er avhengig av hvordan det går der.

Dette vet selvsagt regjeringen. Det mangler helt sikkert ikke på vilje og gode hensikter. Det er mange som skal ha – ikke alle kan få.

Men når konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg, Norsk Industri, Rederiforbundet, LO, Maritimt Forum og det meste som kan krype og gå av de 90.000 berørte, peker på konkrete prosjekter og ber pent – da føles det ikke godt å bli tildelt oppgradering av grå fartøy.

Norsk Industri har kartlagt situasjonen for sine medlemmer. Av 51.000 ansatte, var 11.000 permittert, ifølge de 239 bedriftene som svarte på undersøkelsen. Ikke alle er innenfor maritim næring, men svært mange.

Les også

40 forslag

Norsk Industri og Maritimt Forum har laget en liste over 40 prosjekter og tiltak, satt på prislapp, og servert Erna Solberg, Iselin Nybø og Jan Tore Sanner.

I onsdagens lekkasje var det lite som tydet på at lista lå høyt framme i pannebrasken.

PR-offiserene i regjeringsapparatet hadde invitert sunnmørsk presse samt TV 2 og NRK til Vard Langsten der de to ministrene smilte pent og forklarte hvordan regjeringens koronatiltak ville lette hverdagen for verft og leverandørindustri.

Til sammen 684 millioner kroner skal drysses ned over de neste fire årene.  

En del skal dekke en ny låneordning for grønn flåtefornyelse, og noe til forskning knyttet til grønn skipsfart.

Det er ikke så lett å få øye på nye penger blant «gamle» som vi kunne finne i revidert nasjonalbudsjett. Da ble det lekket at 100 millioner kroner skal gå til flåtefornyelse.

Næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Tore Stensvold

Uansett: Sett i forhold til de 40 prosjektene og tiltakene til 20 milliarder kroner, blir 684 millioner kroner  – det vil si 171 millioner kroner i året, litt smått.

Reaksjonene lot heller ikke vente på seg. Telefoner fra Sunnmøre inneholder ord som «pinglete», «puslete», «peanøtter», «skuffet», «Vet de hva de holder på med?»

Grå forsering

En del av den nye pakken skal gå til forsering  – altså litt kjappere – oppgradering  – av Skjold-klassen. Det skal skje ved norske verft. Slikt kan regjeringen styre – uten å få EU og ESA på nakken. Når det er snakk om forsvar og nasjonal beredskap, kan internasjonal konkurranse settes til side.

Låneordningen som regjeringen foreslår å opprette skal være for grønn flåtefornyelse for nærskipsfarten og fiskefartøy med en tapsavsetning på 150 millioner kroner. Det tilsvarer en låneramme på 300 millioner kroner. Det er med andre ord ikke rene penger ut, men som sikkerhet i banken. Da er det lett å drysse ut millioner.

Forskningsrådet skal få 65 millioner kroner mer til grønn skipsfart. Klimasats og nullutslipps hurtigbåter får 20 millioner kroner. Men det er ikke helt åpenbart at det er snakk om nye penger, eller om de allerede er lovet bort til fylkeskommunenes overgang til grønne, raske båter.

Les også

Sjelden skarp

For snaut to uker siden la Kongsberg fram resultatet for første kvartal 2020. Det var ikke så verst. Men det gjaldt perioden før et virus fra Wuhan hadde rukket å legge store deler av næringslivet dødt. Kongsberg overtok for ett år siden den maritime delen av Rolls-Royce o g har stått på for å få lønnsomhet og sikre mange tusen arbeidsplasser.

Det er ikke ofte konsernsjef Geir Håøy er så klar i talen som han var da over for TU.

Det han er mest bekymret for er ordretørke og krise for norske verft.

– Det vil ramme hele næringen og ha voldsomt store ringvirkninger. I stedet for bare å syte, er det helt konkrete prosjekter som trekkes fram. Det er snakk om å framskynde oppstart. Det gjelder bygging av fem mineryddere for Forsvaret, Vanguard, og bygging av to forskningsfartøy.

– Det kan bety 20.000 årsverk. Det er kritisk for flere av verftene og kan ramme hele klynga. En av fem kan forsvinne ut av industrien. Det må avgjøres kjapt, sa Håøy.

«Ikke la mulighetene en god krise skaper gå fra deg» heter det.

Erna Solberg og hennes regjering vil i øynene til mange i maritim næring sitte igjen med en følelse av at det var nettopp det hun gjorde.

Kriser skaper muligheter. Vi har klart å utnytte slike situasjoner før.

Les også