Maritim mester

NFA har tildelt æresprisen til Dr. ingeniør Nils Albert Jenssen (63).

Maritim mester
Nils Albert Jenssen er NFAs 14. æresmedlem. Bilde: Tore Stensvold

Nils Albert Jenssen

  • NFAs 14. æresmedlem
  • Uteksaminert sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTH i 1974.
  • Militærtjeneste fra 1974‐1975.
  • Jobbet i SINTEFs avdeling for reguleringsteknikk fra 1975, samme år som Kongsbergs DP‐prosjekt ble startet opp.
  • Jobbet tett sammen med Jens Glad Balchen og Steinar Sælid ved NTH/SINTEF for å utvikle grunnkonseptene og algoritmene til Kongsbergs DP‐system.
  • Tok Norges første doktorgrad i dynamisk posisjonering i 1981, avhandlingen fra desember 1980 med professor Jens Glad Balchen som hovedfaglærer.
  • Begynte å jobbe for Kongsberg Gruppen i 1982.
  • Har jobbet i mange ulike stillinger opp gjennom årene, som utviklingsingeniør, teknologisjef, produktsjef og sjef for forretningsutvikling.

Utnevnelsen fant sted under NFAs årsmøte på Gardermoen. Foreningen vurderer Nils Albert Jenssen som en bauta og legende i norsk maritim industri.

 

Posisjoneringsekspert

 

Han har gjennom sitt virke i Kongsberg Gruppen vært helt avgjørende når det kommer til forskning, utvikling og industrialisering av avanserte, kybernetiske systemer for dynamisk posisjonering og marineautomatisering for skip og offshoreinstallasjoner.

 

Gjennom sitt arbeid fra doktorgradsstudiet ved NTH har han bidratt til industriell suksess for Kongsberg Maritime. Teknologien fra selskapet har bidratt til suksessfull utvikling av norsk olje- og gassvirksomhet til havs, med enorm nasjonal betydning.

 

Har formet NTNU-utdanningen

 

NTNU vurderer Jenssens vitenskapelige bidrag som grunnleggende og banebrytende for utvikling av fagområdet marin kybernetikk. De teoretiske bidragene har ført til økt kompetanse og kunnskap for fartøystyring med anvendelser som dynamisk posisjonering, banestyringssystemer, autopiloter, bevegelsesdemping, thrust allokering, sensorintegrasjon, mm.

 

Kunnskapen er bakt inn i MSc- og PhD-utdanningen ved NTNU til glede for nasjonal og internasjonal maritim industri.

 

 

Forstår hele næringskjeden

 

Nils Albert Jenssens største styrke ligger i hans forståelse av de tre viktigste områdene: teknologi, marked og forretninger. Dette fører til at Jenssen fortsatt er drivende når det gjelder å sette sitt preg på utvikling av NTNUs undervisning, forskning og utvikling av maritim industri.

 

Nils Albert Jenssen er det 14. æresmedlemmet i NFA.