Mariner-prosjektet gjenopptas

Mariner-prosjektet gjenopptas
Helge Lund og Statoil tar opp igjen de krevende prosjektene på britisk sokkel. Bilde: Jörgen Skjelsbæk

Tidligere i år foreslo Storbritannias finansminister George Osborne en skatteøkning som ville berørt oljebransjen kraftig.

Statoil svarte med å legge investeringer på over 60 milliarder kroner på is.

Kostbare endringer

Skatteøkningen ville vært på nærmere 20 milliarder kroner for Statoil. Derfor ble investeringene på tungoljefeltene Mariner og Bressay sørøst av Shetland lagt bort.

Men nå har selskapet tatt frem igjen planene etter at britiske myndigheter har bestemt seg for å øke terskelen for skattelettelser for marginale felt.

– Med denne endringen har de negative virkningene av skatteendringene blitt nøytralisert. Dermed kan vi nå gå virdere med det tekniske og kommersielle arbeidet som må gjennomføres før vi tar en investeringsbeslutning, sier pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Statoil til Dow Jones Newswires.

Tung olje

Statoils 60 milliarder kroners på Mariner og Bressay skal utvinne den tyngste oljen som noensinne er hentet opp offshore.

Feltene er de største kommende prosjektene på hele den britiske sokkelen, og er i tillegg de største ikke-utviklede feltene på britisk sokkel. De utvinnbare reservene er på til sammen 600 millioner fat.

Lønnsomheten er likevel marginal på grunn av den krevende oljetypen.

Lang levetid

Bressay ligger vest for Frigg i britisk del av Nordsjøen og ble påvist allerede i 1977. Mariner ligger 50 kilometer sør for Bressay og ble påvist fire år senere.

Det er anslått at Mariner vil produsere 60.000 fat olje om dagen og Bressay 50.000 fat.

Statoil regner med at feltene har en levetid på 30 til 40 år.

Les mer om: