NMESIS

Marinekorpsets satsing på å senke krigsskip gir mer arbeid til Kongsberg

Ny Nmesis-kontrakt rett før jul.

Ei ubemannet feltvogn med utskytningsrampe for to NSM fraktes inn på stranda på hawaiiøya Kauai under en øvelse i august 2021.
Ei ubemannet feltvogn med utskytningsrampe for to NSM fraktes inn på stranda på hawaiiøya Kauai under en øvelse i august 2021. (Maj. Nicholas Mannweiler)

Ny Nmesis-kontrakt rett før jul.

Det amerikanske marinekorpset er i endring, og øverst på prioriteringslista står det å tilegne seg evnen til å bekjempe motstanderens skip på egen hånd.

Det norskutviklede sjømålsmissilet NSM er spydspissen i det nye kystartilleriet som heter «Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS).

Etter et par år med hurtig utvikling og testing går prosjektet nå i 2022 over i en ny fase der 11th Marine Regiment stasjonert på Camp Pendleton, ganske midt mellom Los Angeles og San Diego i California, har fått oppdraget med å utvikle taktikker og prosedyrer for det nye våpensystemet.

Samtidig har de første produksjonskontraktene begynt å melde seg.

Fem US Navy-skip med NSM

Den 22. desember ble det bestilt utskytningsramper og ildledningssystemer for cirka 21 millioner dollar fra Raytheon Missiles & Defense. 70 prosent av arbeidet skal utføres i Norge, av partneren Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

I forsvarsindustrien er ikke dette svimlende størrelser, men dette er vel å merke uten selve Naval Strike Missile (NSM).

Det er et eget programkontor for NSM (IWS 3) som håndterer denne biten gjennom den såkalte OTH-kontrakten (over the horizon weapon system») som US Navy inngikk med Raytheon sommeren 2018. 

Les også

Programkontoret kjøper inn missilene og fordeler dem ut til brukerne, herunder US Marine Corps.

Da OTH-kontrakten ble inngått, var ikke marinekorpsets Nmesis med i betraktninga, den gang gjaldt det sjømålsmissiler for US Navys LCS-fartøyer og det som siden ble besluttet å bli FREMM-fregatter i Constellation-klassen.

For inneværende år skal USMC ha meldt inn behov for 64 missiler. Ut fra budsjettpapirene ser det ut til at stykkprisen for tida ligger på 1,65 millioner dollar.

Hvor stort OTH-programmet til slutt ender opp med å bli, er vanskelig å si. Den tidligere Raython-sjefen har tidligere anslått overfor TU at dersom NSM skal erstatte en stor del av Harpoon-beholdninga, vil det være snakk om flere tusen nye missiler, selvsagt fordelt over mange år.

Så langt er det fem LCS-skip i Independence-klassen (LCS 6, 10, 16, 18 og 24) som nå seiler med NSM. Det er fartøyene som brukes i Stillehavet som er blitt prioritert. Sist ut var USS Oakland (LCS 24), som fikk installert NSM-missiler på fordekket i desember, ifølge US Navy.

Demonstrert i august

Det som nå skal leveres til Nmesis, er selve utskytningsrampene og integrasjon mot kommando- og kontrollsystemet marinekorpset bruker. Rampene monteres på ubemannede JLTV-feltvogner fra Oskosh Defense. Disse betegnes som Rogue-vogner («Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires»).

Les også

TU får opplyst at det gjenstår en del utviklings- og integrasjonsaktiviteter. Det er gjennomført flere testskudd fra bilene, men det gjenstår en del eksempelvis på det som har med fjernstyring og autonomi å gjøre.

På siste dag av storøvelsen LSE21 i august i fjor ble Nmesis satt på prøve i en fellesoperativ setting. På skyteøvelsen («Sinkex») skjøt marinekorpset to NSM-missiler som fløy over 100 nautiske mil og manøvrerte rundt simulerte fjell og skipsfart før de traff målskipet, en utrangert fregatt.

US Navy-produsert video fra Sinkex i august 2021 der blant annet det NSM-baserte kystartilleriet Nmesis deltok.

Noe av konseptet med det nye kystartilleriet vil være å kunne deployere det kjapt til strategisk gunstig plasserte stillehavsøyer, for eksempel. Det har lenge vært uttalt at et av forsvarsgrenens satsingsområder framover er forbedret tilgangs- og områdenektelse (A2/AD).

USMC påpekte at skarpskytinga med det nye langtrekkende presisjonsvåpenet var den første taktiske demonstrasjonen av fleksibiliteten og slagkraften deres framskutte baser vil bidra med framover. Systemets mobilitet ble testet under øvelsen der det ble fraktet både med KC-130J Hercules og fra amfibiekrigsskipe og inn til land på hawaiiøya Kauai med et av US Navys luftputefartøy.

Romania

NSM ble første gang tatt i bruk i en kystartillerirolle etter at Polen ble første eksportkunde av missilet for 13 år siden.

I fjor bestilte også Romania NSM CDS («coastal defence system»), som i tillegg til selve missilene blant annet består av mobile utskytningsramper og kommando- og kontrollsentraler (FDC). 

Anskaffelsen går direkte mellom Romania og USA gjennom FMS-programmet («foreign military sale») med Raytheon som leverandør.

Leveransen skal være sluttført i løpet av 2024, som for øvrig også er samme år som Romania skal motta de siste av de 32 F-16-flyene de har kjøpt brukt fra Norge.

Les også

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå