Mannlige ingeniørstudenter forventer 33.427 kroner mer i lønn enn kvinnelige

Og gutta synes de er litt flinkere faglig.

Mannlige ingeniørstudenter forventer 33.427 kroner mer i lønn enn kvinnelige
NTNU-studenter på forelesning. Foto: Johan Bertnes Røed

Svenske Universum hjelper bedrifter med å rekruttere, og har spurt blant annet ingeniørstudenter om hva de forventer og ønsker av sin første arbeidsgiver.

Undersøkelsen viser at det er noen forskjeller mellom kjønnene både om lønn, karrieremuligheter og også vurdering av egen faglige dyktighet.

De mannlige studentene forventer syv prosent høyere lønn enn kvinnene.

Kanskje det har en sammenheng med hva kvinnelige studenter tenker om sin egen faglige dyktighet:

Gutta vurderer sin gjennomsnittlige akademiske prestasjon til å være en 7-er på en skala fra 0-10. Kvinnelige studenter vurderer seg selv til å ligge på 6,4 poeng. 

Stemmer det med karakterstatistikken?

Tall fra Database for statistikk om høgre utdanning viser at det er noen små forskjeller mellom kjønnene.

Eksempelvis er karakterfordelingen blant bachelorstudenter ved NTNU i 2017 slik at det var litt flere menn som fikk karakteren A: 15 prosent av mannlige bachelorstudenter fikk A, mot 14 prosent av kvinnene. Til gjengjeld fikk en større andel av kvinnene B: 29,5 prosent mot 28,5 prosent.

Samtidig var det større andel menn som fikk E og F, og altså strøk: Til sammen strøk 16 prosent av mennene. Blant kvinnene strøk 14 prosent.

Ønsker seg syv prosent mer i lønn

Universum-undersøkelsen viser at lønnsforventningene er høyere blant den mannlige delen av de snart ferdigutdannede ingeniørene: 

Kvinnelige ingeniørstudenter svarte at de forventet en årslønn på 485.457 kroner.

Mannlige ingeniørstudenter svarte at de forventet en årslønn på 518.884 kroner, syv prosent mer enn kvinnene.

I virkeligheten tjente mannlige NITO-medlemmer i sin første jobb fire prosent mer enn kvinnelige. Teknas statistikk for fjoråret viser at forskjellen er mindre, med 1,9 prosent.

Når studentene  ble spurt om hva som var viktigst for dem ved en fremtidig arbeidsgivers rykte og image, svarte de på denne måten:

Kjønnsforskjeller

I noen kategorier er det store forskjeller mellom kjønnene. 

Kategoriene hvor flest kvinner svarer at det er en attraktiv egenskap ved arbeidsgiver at arbeidsgiver tar sosialt ansvar, har et formål som inspirerer og har høy etisk standard.

I kategoriene der flest menn har sagt ja, er at det viktig at arbeidsgiveren er god på innovasjon, har presisje, suksess i markedet, og også at arbeidsgiveren er raskt voksende eller en entreprenør. 

Kvinner og menn er like opptatt av lønn. Faktisk er kvinner litt mer opptatt av lønn (52 mot 54 prosent). Menn er mindre opptatt av å få kompensert for overtid, men litt mer opptatt av å få muligheten til å selv være leder.

Innenfor kategorien mennesker og kultur ønsker kvinner i større grad ledere som viser respekt for de ansatte, mens menn i større grad ønsker seg ledere som vil støtte deres utvikling.