IKT

Mangler mobilstrategi

Undersøkelsen er basert på informasjon fra 90 svenske bedrifter med mer enn 500 ansatte innen bransjene bank og finans, telekom, energi, reise og transport, detaljhandel og produksjon.

Mer enn halvparten av virksomhetene i undersøkelsen har i dag et budsjett for mobile tjenester. Det overraskende er at bare 49 prosent av disse foretakene har regnet på hvor stor avkastning en investering kan gi. – Når nye teknikker introduseres på markedet, råder det alltid usikkerhet før foretaket ser den virkelig forretningsmuligheten ved tjenesten. Alle vet at de må gjøre noe, men ikke alltid hva, sier Eva Gidløf, administrerende direktør for Cap Gemini Ernst & Young i Sverige.

Undersøkelsen viser signifikante forskjeller i modningsgrad for mobile løsninger innen forskjellige bransjer. Telekombransjen har sammen med bank og finans kommet lengst når det gjelder bruken av mobile løsninger. Detaljhandelen henger etter.

Tekstmeldinger (SMS) er i dag den vanligste mobile tjenesten for alle bransjer, bortsett fra bank og finans, der telematikk-anvendelser er mest vanlig. 20 prosent av selskapene har i dag en mobil portal for sine kunder eller medarbeidere.

Rapporaten kan leses i sin helhet på www.se.cgey.com (fh)

Les mer om: