BYGG

Mangler kontroll på kloakkutslipp

IKKE KONTROLL: Mange kommunale avløpsanlegg mangler kontroll på hvor mye urenset kloakk som havner i naturen.
IKKE KONTROLL: Mange kommunale avløpsanlegg mangler kontroll på hvor mye urenset kloakk som havner i naturen. Bilde: colourbox.com
Truls Tunmo
20. jan. 2009 - 07:47

Denne kunnskapen er nødvendig for å forbedre anleggene og hindre miljøskadelige utslipp.

Bakgrunnen for kontrollene er todelt. Miljøvernmyndighetene ville kartlegge anleggenes drift og prøvetakningsrutiner, som kontrollene viser er generelt bra.

Kontrollene er også gjennomført for å se om anleggene er i stand til å innfri kravene som trer i kraft fra nyttår, noe de færreste ser ut til å klare, ifølge Statens forurensningstilsyn (SFT).Kontrollert 106 anlegg

Kommunene skulle innen utgangen av 2008 ha skaffet seg oversikt over alle overløp på avløpsnettet, inkludert lekkasjer av betydning. Fra samme dato skal kommunene registrere og beregne driftstid for utslipp fra overløp.

Kontroller som de 18 fylkesmennene og SFT har gjennomført ved 106 avløpsanlegg, viser at over halvparten ikke overholdt denne fristen. Kunnskapskravet ble fastsatt i desember 2005.

– Det er viktig at kommunene vet hvor de har overløp og hvor mye urenset kloakk som går ut i elver, innsjøer og kystvann. Ellers vet de ikke hvor stort problemet er og hvilke tiltak som er nødvendige. Det er skuffende at så mange somler med å skaffe seg denne kunnskapen, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Den store utbyggingen av renseanlegg i Norge startet omkring 1970. I dag behandles omtrent alt avløpsvann i renseanlegg før det ledes ut i en resipient, det vil si en elv, sjø eller fjord.

Overgjødsling

Utslipp av kommunalt avløpsvann må ha tillatelse fra Fylkesmannen.Ved kraftig nedbør er kapasiteten til flere av anleggene og/eller ledningsnettet ikke stor nok.

Urenset avløpsvann, søppel som kommer med kloakken, næringssalter og organisk stoff tilføres da resipienten. Dette kan blant annet gi tilgrisede strender, dårlig badevann og overgjødslingseffekter.

Klimaendringene forventes å gi stadig kraftigere nedbør i årene som kommer. Behandlingskapasiteten til avløpsanleggene må være tilpasset dette. Likevel er det bare ett av ti anlegg som sier de har vurdert klimaendringenes konsekvenser for anleggets renseeffekt.

Klimaeffekt

Risikoen er stor for urensede overløp i årene som kommer.

– Å skaffe oversikt over hvor stort overløpet er og hvordan det kan reduseres, er et nødvendig skritt i klimatilpasningsarbeidet for avløpsanleggene, sier Hambro.

Fylkesmannen og SFT vil følge opp de alvorlige regelbruddene med et snarlig nytt tilsyn.

– I de mest alvorlige sakene vil vi varsle om tvangsmulkt slik at avvikene rettes opp. Det skal også gjennomføres en ny landsdekkende tilsynsaksjon i 2010, sier Ellen Hambro.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.