SAMFERDSEL

Manglende kunnskap om sykkelulykker gir dårlige sykkelveier

Det bygges stadig flere opphøyde sykkelveier, skilt fra kjørebanen med kantstein. Men det skjer nesten ikke uhell mellom biler og sykler, kantsteinen skaper derimot både ulykker og risiko for ulykker.

Torkel Børnskau på en kombinert gang- og sykkelvei nord for Forskningsparken i Oslo. Løsningen som er valgt er, etter Bjørnskaus mening, noe av det beste som finnes. Den skrå, avrundete kantsteinen gjør den lett å forsere og reduserer faren for ulykker.
Torkel Børnskau på en kombinert gang- og sykkelvei nord for Forskningsparken i Oslo. Løsningen som er valgt er, etter Bjørnskaus mening, noe av det beste som finnes. Den skrå, avrundete kantsteinen gjør den lett å forsere og reduserer faren for ulykker. Foto: Joachim Seehusen

– I Oslo var det offisielle tallet for sykkelulykker 90, mens Oslo skadelegevakt registrerte nesten 1800 sykkelulykker i Oslo-trafikken i 2019, sier seniorforsker Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt (TØI).