NYHETER

Mangelfull oppfølging av driftskontrakter

Statens vegvesens oppfølging av åtte driftskontrakter langs E39 i Region vest viser mangelfull planlegging av stikkprøvekontroller og manglende oppfølging av avvik på vegene, viser en rapport fra Vegtilsynet.

De åtte undersøkte kontraktene var Dalane, Stavanger, Haugesund, Stor-Bergen, Nordhordland, Stord, Nordfjord og Indre Sunnfjord.
De åtte undersøkte kontraktene var Dalane, Stavanger, Haugesund, Stor-Bergen, Nordhordland, Stord, Nordfjord og Indre Sunnfjord.
Redaksjonen
8. jan. 2016 - 08:17

Driftskontraktene er Statens vegvesens redskap til å opprettholde vegnettets funksjon. Ettersom driftsoppgavene blir utført av entreprenører er Statens vegvesens oppfølging og kontroll med det utførte arbeidet av stor betydning.

Vegtilsynet undersøkte om Statens vegvesen planlegger stikkprøvekontroller i samsvar med krav, om kontrollene ble gjennomført og om det ble gjennomført oppfølgingskontroller der det ble funnet avvik fra driftsstandard.

De åtte undersøkte kontraktene var Dalane, Stavanger, Haugesund, Stor-Bergen, Nordhordland, Stord, Nordfjord og Indre Sunnfjord.

Tilsynet viste at den årlige planleggingen av stikkprøvevirksomheten ikke var i samsvar med kravene. Fem av åtte kontrakter manglet grunnlag for planleggingen som skal vise type kontroll og frekvens. For de tre andre omfattet ikke grunnlaget for plantallene alle prosesser som skal kontrolleres i henhold til kontrakt, og frekvensen var ikke i samsvar med føringer gitt i regelverket.

Vegtilsynet undersøkte også om byggherren gjennomførte stikkprøver i samsvar med plan. Tilsynet viste at antall stikkprøvekontroller varierte fra 20 prosent til 197 prosent sammenliknet med plantallene. Vegtilsynet stiller spørsmål ved om variasjonen kan skyldes dårlig planlegging.

Når det gjaldt oppfølging av stikkprøvekontroller så kunne ikke Statens vegvesen for alle 49 avvik i perioden juni til september 2015 dokumentere noen oppfølgingskontroller. Manglende oppfølgingskontroll kan ha som konsekvens at avvik ikke blir utbedret.

Vegtilsynet kommer med tre tilrådninger i saken.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.