NYHETER

Mangelfull oppfølging av driftskontrakter

Statens vegvesen etterlever ikke egne krav til driftsentreprenørene, viser en tilsynssak som Vegtilsynet har gjort av to driftskontrakter i Region Øst.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
12. feb. 2015 - 14:19

Riksrevisjonen undersøkte i 2008 drifts- og vedlikeholdsarbeidet på vegnettet, og konkluderte med at det var vesentlige mangler ved driftsarbeidet. – Statens vegvesen må følge opp arbeidet entreprenørene gjør for å sikre at det blir utført med riktig kvalitet, sa riksrevisoren den gangen.

Vegtilsynet har i tilsynssaken sett nærmere på to driftskontrakter i Region øst: Driftsprosjekt 0201 Asker og Bærum og driftsprosjekt 0202 Romerike vest.

Systemet for styring og oppfølging av driftskontrakter omfatter krav til samarbeid mellom partene, krav til kontroller og oppfølging av avvik og mangler.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

 

Tre problemstillinger

For det første ville Vegtilsynet avklare om tilsynspart styrer driftsprosjekt i samsvar med krav. Tilsynssaken har blant annet vist at de styrende dokumentene ikke er utarbeidet og brukt i samsvar med krav.

For det andre undersøkte Vegtilsynet om tilsynspart etablerer samarbeid for driftskontrakter i samsvar med krav. Tilsynet viste at samhandlingsprosessen i liten grad er dokumentert. Det er for eksempel ikke dokumentert at samarbeidsmøtene har omfattet utarbeiding av felles mål, utvikling av samhandlingsprosedyrer og prosedyre for konfliktløsing. Vegtilsynet mener at partene ikke er god nok forberedt før gjennomføring av kontraktene.

I den tredje problemstillingen ville Vegtilsynet undersøke om tilsynspart gjennomfører kontrakten i samsvar med krav. Vegtilsynet vurderer det slik at tilsynspart samlet sett, ikke i tilstrekkelig grad etterlever kravene. Dette har blant annet sammenheng med:

  • Det er ikke synliggjort at byggherrens planlagte kontroller er i samsvar med krav.
  • Det er ikke gjennomført felles kontroller i samsvar med krav for noen av prosjektene.
  • Når det gjelder oppfølging av gjennomførte kontroller, har tilsynet vist at driftsprosjekt 0201 Asker og Bærum ikke følger opp avvik i samsvar med krav.
  • Mangler blir ikke fulgt opp slik at gjentakelse forhindres.
  • Tilsynspart gjennomfører ikke byggemøter i samsvar med krav, dette gjelder både frekvens og innhold.

 

Fire tilrådninger i saken

Statens havarikommisjon sin rapport fra dødsulykken på riksveg 7 i Buskerud i februar 2014 viser til flere ulykker hvor brå endring i veiforhold og/eller lav friksjon og/eller «svart is» på vintervei har vært medvirkende til årsak.

I tilrådingen ber SHT Statens vegvesen og entreprenørene om å samarbeide bedre.

Vegtilsynet kan ikke på noen måte si at ulykkene som SHT viser til, med sikkerhet kunne vært unngått ved tettere samhandling, men tilsynssaken har påvist svakheter i samarbeidet i to driftskontrakter, og når det gjelder denne type ulykkesårsaker, er det trolig mer å hente i å forbedre styring og oppfølging av driftskontraktene.

Skal man komme videre i den sikkerhetstenkingen som nullvisjonen innebærer, må alle aktører ta ansvar. For Statens vegvesen innebærer dette, slik Vegtilsynet ser det, at Statens vegvesen tar det ansvaret de har, og følger egne krav.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.