Mangel på knøttliten elektronikkbrikke truer produksjonen i mange bransjer

De aller færreste har en gang hørt om ørsmå elektronikkbrikker kalt MLCC.

Mangel på knøttliten elektronikkbrikke truer produksjonen i mange bransjer
Moderne elektronikk kan ha kretskort utstyrt med store mengder små, keramiske kondensatorer av den typen som er omtalt i saken. Elektronikkdistributøren Farnell advarer om mangel på MLCC.

Tar man en titt på et vanlig kretskort, enten det sitter i en mobiltelefon, et kamera eller i en Tesla så finner man et veldig stort antall MLCC-er – Multilag Keramiske Kapasitorer. De er knøttsmå, unnselige, enormt tallrike og mangelvare.