Mange vindparker er populære turområder. Nå frykter NVE at noen skal treffes av is fra turbinbladene

En matematisk formel skal hjelpe vindparkeiere å forebygge.

Mange vindparker er populære turområder. Nå frykter NVE at noen skal treffes av is fra turbinbladene
Midtfjellet vindpark sør for Fitjar er et mye brukt turområde. Vindparken er svært bevisst faren ved iskast og i tillegg til skilting har de laget en lysløype for å guide folk utenom sikkerhetssonen. Foto: Øyvind Rimmereid

I perioder med kaldt og fuktig vær kan det dannes is på vindturbinene, som i verste fall kan falle av eller kastes fra vindturbinen, og gi skader på folk, dyr, biler og bygninger.