Mange industribedrifter i Norge

  • nettarkiv

Ved starten av 2006 er det over 12.700 industribedrifter i Norge med minst én ansatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Antall bedrifter innen industri og bergverk har økt med 1800 det siste året.

Mange industribedrifter er organisert i flere separate juridiske enheter som salgsselskap, konsern og holdingselskaper. Disse har ofte ingen ansatte og blir ikke regnet med i statistikken. Når man tar disse med, er 24.866 bedrifter registrert innen industri og bergverksdrift.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå