Mange flere skip får støtte til å installere batteri. Nå blir det enklere å søke

I år får 30 flere fartøy Enova-støtte til å installere batteri enn for fire år siden.

Mange flere skip får støtte til å installere batteri. Nå blir det enklere å søke
Konstruksjonsfartøyet North Sea Giant er blant fartøyene som har fått støtte til å installere batteri. Foto: North Sea Shipping

Derfor oppretter Enova en ny støtteordning kalt Batteri i fartøy. Ordningen skal gjøre det enklere å søke om støtte til batteri og landstrømanlegg. I første omgang gjelder ordningen fiskefartøy, havbruksfartøy og offshorefartøy