Mange doktorgrader

Dette er 59 flere enn i 2003.

Økningen er størst ved universitetene i Oslo og Trømsø, mens det ved NTNU har vært en svak nedgang i treårsperioden 2002-2004.

Les mer om: