KLIMA

Målestasjon på Sørlandet har målt ekstrem mengde metan i lufta

NILU har beregnet at det er mange tusen tonn metan som er sluppet ut.

NILUs målestasjon på Birkenes i Agder måler blant annet konsentrasjonen av metan i lufta.
NILUs målestasjon på Birkenes i Agder måler blant annet konsentrasjonen av metan i lufta. Foto: NILU

NILUs målestasjon på Birkenes i Agder har registrert ekstrem økning i mengden metan i lufta.

– Vi har aldri sett noe lignende, sier Stephen Matthew Platt hos klima- og miljøinstituttet NILU til Forskning.no.

Han kaller utslippet fra Østersjøen et kjempeutslipp, så høyt at det kan føre til en målbar økning av det samlede metanutslippet for hele Norden i 2022. 

Fordi det skjer i et relativt grunt havområde, når mye av metanet opp i atmosfæren. 

Metan utgjør i gjennomsnitt 1800 ppb (deler per milliard) av lufta i den nedre delen av jordas atmosfære. NILU målte tirsdag 27. september en økning i konsentrasjonen på 400 ppb på Birkenes.

Utslippet av metan fra gassrørledningene i Østersjøen kan tilsvare to ganger de totale årlige metanutslippene fra all norsk olje- og gassproduksjon i ett år, viser beregninger NILU har gjort.

Birkenesobservatoriet har ifølge egne nettsider lenge vært blant de aller viktigste stasjonene i Europa for måling av grenseoverskridende luftforurensninger. 

Overvåkningsprogrammene på Birkenesobservatoriet er en del av det nasjonale overvåkningsprogrammet finansiert av Miljødirektoratet. 

Les også

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.