Måler væske kontaktfritt

Slik nivåregistrering kan utføres på forskjellig vis, enten som medieberørende produkter som flottører og svingningsgafler eller ultralydsensorer.

Særlig interessante er sensorer som kan registrere væskenivåer gjennom tankvegger. Levelprox som er basert på høyfrekvent ultralyd, klarer dette.

Denne type måling står sentralt i mange automatiseringsløsninger. Men f.eks. i næringsmiddelindustri eller farmasøytisk industrien er mediekontakt problematisk.

For å garantere høye krav til hygiene må medieberørende sensorer møte samme krav til materialer og overflate som beholderens innside.

Dessuten er slike sensorer ofte i veien for omrører og rørkoblinger. Kontaktfri måling er altså å foretrekke i mange tilfeller.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå