Måler turbiditeten optisk

Jumo Ecoline NTU benytter en infrarød sensor.

Måler turbiditeten optisk
Optisk turbiditetsmåler gjør en spesielt god jobb for vann med lav til middels turbiditet. Bilde: Jumo

Måleprinsippet er basert på en lysmåling hvor sensoren står i en vinkel på 90 grader i forhold til lyskilden.

Les: Slik fungerer turbiditetsmålingen

Stor bruksområde

Bølgelengde er på 880 nm, og måleområdet er på 0-4000 NTU. Det skal gjøre føleren godt egnet for utallige anvendelser. Leverandøren trekker fram overvåking av vannforekomster, drikkevann, kommunalt og industriell avløpsvann, og oppdrettsvirksomhet.

Sensoren er egnet for driftstemperaturer fra 0 til +50 grader C. Sensorhuset er laget av PVC og er preget av et slankt og robust design. Kalibreringsdata og kalibreringslogger blir lagret i den integrerte elektronikken. Dette skal sikre en rask overførsel av data uten et jevnlig behov for kalibrering.

Les: Måler mengde i åpne kanaler uten spesielle krav til renneform

God på lav turbiditet

Sensoren målere i henhold til DIN EN ISO 7027, som skal være en effektiv og omfattende målingsmetode for å kontrollere og bestemme kvalitet, spesielt for vann med lav til middels turbiditet.

Les: Biogass- og metanmåler gjør susen ved Sandefjord renseanlegg

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.