Måler støydosene

Måler støydosene

Støy er ofte definert som uønsket lyd og kan deles inn i irriterende og skadelig støy. Det er ikke bare lydstyrken som bestemmer om det er skadelig eller ikke, men også varighet og hyppighet. I tillegg til hørselsskader, er det også kjent at støy kan gi en rekke andre plager, som stress, høyt blodtrykk, hjerte og karsykdommer, fordøyelsesbesvær og konsentrasjonsvansker, melder Instrumentcompaniet AS. Dette kan i ytterste konsekvens igjen føre til uhell og ulykker på arbeidsplassen, for eksempel på grunn av missforståelser av beskjeder og signaler. Dersom det er grunn til å tro at anbefalte lydnivåer på arbeidsplassen overstiges, vil ofte bedriften foreta en måling for å kartlegge omfanget av støyen. Dette gjøres oftest ved hjelp av ett eller flere personbårne støydosimetre. Når man skal plassere et støydosimeter på en arbeider, for eksempel i en industribedrift, foretrekker mange at det ikke finnes irriterende ledninger eller lignende som kan hekte seg fast i bevegelige deler. Dette kan selvsagt, i tillegg til at en dyr mikrofonkabel går i stykker, utsette arbeideren for farlige situasjoner. Dette har produsenten Cirrus løst med sine trådløse enheter med innebygget mikrofon. Disse kan plasseres med klips på skulderen eller med eget feste direkte på hjelm. Det er heller ingen knapper eller betjening på selve dosimeteret, og derfor ingen risiko for manipulering av målingene. Støydosimetre blir ofte brukt i forholdsvis krevende og røffe miljøer, eksempelvis i offshore og tungindustrien. Det er derfor ekstra viktig at kvaliteten på dosimeterne er god. Mange av Cirrus konkurrenter er produsert i hardplast og egner seg lite for røff behandling. doseBadge har en kapsling av solid aluminium, og tåler selv et fall eller rett og slett å bli tråkket på. Hvert dosimeter inneholder, i tillegg til selve mikrofonen, et oppladbart NiMH batteri med god kapasitet til å utføre ønskede måleintervaller.

Les mer om: