ARKIVNYHETER

Måler pulserende doseringsmengde

Ragnar Brekke
20. des. 2010 - 09:22


Med den nye DulcoFlow kan man for første gang måle en pulserende, ikke kontinuerlig mengde - og med høy pålitelighet og presisjon, melder produsenten, Prominent Norge AS. Det kan brukes for overvåking og registrering av dosering av kjemikalier i blant annet vannbehandlingsanlegg, papirindustri, avløpsrenseanlegg, kjemisk industri og kraft- og energiverk. Instrumentet arbeider berøringsfritt med ultralyd for mengdemåling av alle typer flytende medier. Væskeberørte deler er i kjemisk resistent PVDF/PTFE. Dette gjør at aggressive væsker kan måles uten problem. Instrumentet installeres direkte i mediets doseringsslange og finnes for ledningsdimensjonene 6x4, 8x5 og 12x9. Forstyrrende faktorer som for eksempel luftbobler identifiseres og vises som en feilmelding. Det IP65 klassifiserte instrumentet er bygd for veggmontasje, med måling fra 0,1 til 30 liter i timen. I kalibrert drift er nøyaktigheten < 2 %.

Måleprinsippet som anvendes i DulcoFlow er TOF (time of flight). Det vil si at instrumentet måler den tid det tar for et akustisk signal å gå en på forhånd bestemt strekning gjennom en væske. Måling uten bevegelige i instrumentet gir en minimal slitasje og garanterer lang levetid. Et toraders display, lysdioder for indikering og membrantangenter bidrar til enkel håndtering. Den virkelige mengden eller den mengden som har passert, kan vises i liter eller gallon på LCD-displayet. På samme måte kan den gjeldende frekvens på doseringspumpen vises. De fire knappene på mengdemålerens fremside brukes for å justere og programmere instrumentet. To lysdioder gir informasjon om instrumentet samt målingens status. Instrumentet har direkte visning av faktisk gjennomstrømning og totalvolum, det kan vise pumpefrekvens eller væskefrekvens, dessuten vises driftsstatus, målestatus og feil med LED-lys.

Les mer om: