KARRIERE

Maktskifte i Tekna

Lise Lyngsnes Randeberg (39) ble enstemmig valgt til ny president i Tekna.

Æresmedlem: Marianne Harg som har vært president i Tekna i åtte år, ble tildelt æresmedlemskap i Tekna under R-møtet i Bergen. Til høyre påtroppende president og professor Lise Lyngsnes Randeberg. Foto: Tekna
Æresmedlem: Marianne Harg som har vært president i Tekna i åtte år, ble tildelt æresmedlemskap i Tekna under R-møtet i Bergen. Til høyre påtroppende president og professor Lise Lyngsnes Randeberg. Foto: Tekna Bilde: Tekna
16. juni 2013 - 19:01

BERGEN: Lyngsnes Randeberg ble valgt med stående akklamasjon etter at hun ble introdusert med en video som viste arbeidet hennes som forsker og professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU.

Tåre i øyekroken

Da tonene fra «Congratulations» hadde lagt seg, takket hun for tilliten:

– Nå har jeg en tåre i øyekroken. Jeg er virkelig rørt, men jeg må få si tusen takk. No ska æ jobb i lag med dokk. Det ska bli artig, sa Lyngsnes Randeberg, som også understreket at hun aldri hadde kunnet ta på seg så store oppgaver uten støtte fra familien.

Valget av ny president er også en illustrasjon på at Tekna nå er samlet om et ønske om å utvikle seg videre.

Den politiske debatten lørdag var livlig og engasjerende. Ifølge veteran og æresmedlem Sverre Haveraaen er det lenge siden det har vært så mye politisk debatt på Representantskapsmøtet eller R-møtet som det heter i Tekna.

Henstillinger

I Tekna gjøres det relativt få, men viktige vedtak som Hovedstyret forplikter seg til å følge opp.

Derimot kan delegatene lage henstillinger eller ønsker som ikke er så forpliktende, men fungerer som tydelige oppfordringer til Hovedstyret.

Over 30 henstillinger ble behandlet lørdag og flere av dem dreide seg om synliggjøring, internasjonalisering og digitalisering.

Fler av debattantene var opptatt av at Tekna nå må kommunisere mer på engelsk og engasjere seg både for å tiltrekke seg nye medlemmer hos arbeidstakere som flytter til Norge for å arbeide, samt  ivareta interessene til de av medlemmene som jobber i bedrifter i utlandet.

– Vi trenger også fokus på internasjonalisering. Vi ser at medlemmer flytter ut og vi får nye utenlandske eiere inn. Veldig glad for at så mange engasjerer seg i dette spørsmålet. Det blir stadig viktigere å bygge nettverksbaser for nye medlemmer. Det er viktig å sikre rettighetene for alle arbeidstakere enten de jobber i Norge eller andre land, sa Lise Lyngsnes Randeberg i en tale hvor hun skisserte viktige oppgaver for fremtidens Tekna.

Les også: Tekna passerer 60.000 medlemmer  

Hovedstyret nedstemt

Hovedstyret ble faktisk nedstemt i sitt forslag til vedtak om «Fremtidens Tekna – ett Tekna». 

Emil Nygaard Nilsen fikk flertall for sitt forslag om at at Lønns- og interesseutvalget, Studentutvalget, Fagutvalget og Avdelingslederkomiteen skal innstille hver sin kandidat til å delta i dette arbeidet og at grunnorganisasjonen skal rapporteres løpende fra arbeidet.

Hovedstyrets ønske var å drive dette arbeidet uten vedtatt deltagelse fra de nevnte utvalg.

Ifølge vedtaket skal det nå «settes i gang et arbeid som skal utrede hvordan Tekna  kan samhandle bedre for å modernisere og øke foreningens påvirkningskraft overfor medlemmer, potensielle medlemmer og myndighetene frem mot 2020. Arbeidet skal ha som siktemål å komme frem til forslag på hvordan organisasjonen kan forbedres for å skape større medlemsnytte».

Tydelige og relevante

Til R-møtet i 2015 skal det legges fram forslag som kan forbedre og fornye Tekna mot 2020 og 2030. Bakgrunnen for ønsket er at det er 10 år siden siste store fornyelse da organisasjonen skiftet navn.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Kampen om medlemmene er hard og som den nyvalgte presidenten sa i sin politiske tale:

– Vi skal være tydelige og relevante for medlemmene. Vi er midt i frivillighetsracet og må være attraktive. Vi kan lære av det vi har fått til på realfagssatsingen. Vi må stå sammen og vise at vi kan gjenta denne suksessen på andre områder.

Les også: Slik vil Tekna få mer vei og jernbane  

Roste tillitsvalg

Lyngsnes Randeberg trakk frem Åse Bjørke Stensrud ved Takeda Nycomed som eksempel på en god tillitsvalgt.

– Hun er ikke tilstede her i dag, men hun har stått fram og forklart hvor viktig den jobben de ansatte har gjort. Dette har hun fått ros for også i Næringsdepartementet. Hennes innsats gjør meg stolt over de tillitsvalgte.

Den nyvalgte presidenten var positiv til forslaget om å opprette Tekna Innovativ og viste til stor suksess med Tekna Olje og gass og Tekna Klima.

R-møtet var også klar i sin tale mot regjeringens ferske vedtak om å tillate studieplass på ingeniørutdanning direkte fra fagbrev uten for eksempel studiekompetanse i matematiikk.

Studentutvalgets leder, Kim Allgodt, var klar i sin tale:

– Regjeringen har trumfet gjennom et forslag som ødelegger høyere utdanning. Ekstremt viktig at vi går imot dette. Kristin Halvorsen tenker bare på kvantitet og ikke kvalitet.

Kloke hoder

R-møtet stilte seg enstemmig bak en resolusjon om at Norge trenger flere kloke hoder, ikke bare flere hoder.

Løsningen er ikke å senke kravene og å slippe til studenter uten høyskolebakgrunn og uten krav til spesielle forkunnskaper.

Studentene i Tekna fikk etter en opphetet debatt gjennomslag for sitt forslag om at Tekna skal arbeide for å fjerne kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Jenter har siden 1978 fått kjønnspoeng ved opptak til flere studieretninger der jenter er underrepresentert. På representantskapsmøtet fikk studentene gjennomslag for at Tekna skal jobbe for å fjerne regelen om kjønnspoeng.

– Jenter gjør det bedre enn gutter på videregående skole, og det er ikke mangelen på poeng som er flaskehalsen for å rekruttere jenter til teknologifagene, hevdet student Elinor Arild da hun fremmet forslaget på vegne av studentene.

Æresmedlem

R-møtet gjorde også vedtak om investeringer i en ny it-plattform i organisasjonen til en verdi av ca. 20 millioner kroner, samt økning av kontingenten med 100 kroner.

Det ble vist til at Tekna fortsatt ligger lavere i kontingent enn andre organisasjoner i Akademikerne og Nito.

Etter valget av ny president og hovedstyre som alle ble valgt enstemmig tok Lise Lyngnes Randeberg ordet for å begrunne hovedstyrets forslag til R-møtet om å tildele avgående president Marianne Harg æresmedlemskap.

– Dette er en helt ny tradisjon, men det er ikke noe galt i å endre en tradisjon. Marianne har sittet lengst av alle presidenter med sine åtte år. Hun har gjort en formidabel jobb for å gjøre Tekna synlig og har vært en fantastisk ambassadør for foreningen.

Tor Hofstad som har flest R-møter av alle bak seg, tok ordet og sa seg helt uenig:

– Dette er uhørt og brudd på en tradisjon. Hovedstyret skuffer meg, og jeg vil stemme imot, sa Hofstad som fikk høre at han var «smålig» av Andreas Christian Engeberg fra arrangørbyen Bergen.

Veteranene Ola Langeland og Sverre Haveraaen gikk sterkt i mot Hofstads argumentasjon og mente at en mer kvalifisert kandidat ikke kunne finnes.

En slik president har vi aldri hatt før, sa Langeland.

Med 162 av 178 berettigede stemmer ble Marianne Harg dermed tildelt æresmedlemskap.

– Dette setter jeg veldig stor pris på, sa Harg som også ble takket under middagen lørdag kveld.

Ble takket av ektemannen

Et rørende øyeblikk var det for alle da hennes ektemann og Tekna-medlem Knut Harg tok ordet fra scenen og takket.

– Du har sittet lengst av alle presidenter og Tekna er større enn noen gang. Jeg vet hvor hardt du har jobbet og er stolt av deg, sa Harg.

Les også:

Nå kan alle med fagbrev søke høyere utdanning

Så mye tjener norske ledere  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.