Makrellen stanser Statoil

Statoil innstiller seismikkaktiviteten på Kvitebjørnfeltet.

Makrellen stanser Statoil
Statoil tar hensyn til fiskerne som dorger etter makrell, og innstiller seismikkaktiviteten på Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen. Bilde: Scanpix

Seismikk

  • Seismikk er en geofysisk måte å undersøke undergrunnen på. Resultatet er et «kart» som viser de geologiske strukturene, noe som ikke minst er viktig ved leting etter olje og gass.
  • Ved marin seismikk sendes en trykkbølge ved hjelp av en luftkanon. Deler av denne trykkbølgen blir i løpet av sekunder reflektert. Ved hjelp av moderne teknologi kan man på den måten lage tredimensjonale kart av undergrunnen.
  • Fiskerne mener den seismiske aktiviteten påvirker fiskens vandringer. En stor undersøkelse som Havforskningsinstituttet gjennomførte i 2010, viser blant annet at seismikken gjør at fisken svømmer mer, noe som fører til større garnfangster og mindre linefangster.

Statoil tar hensyn til fiskerne som dorger etter makrell, og innstiller seismikkaktiviteten på Kvitebjørnfeltet i Nordsjøen fra midnatt førstkommende søndag.

– Vi håper nå at den viktige makrellsesongen skal kunne foregå som planlagt og at makrellen også dukker opp i området. Dette er jo noe av spenningen og uforutsigbarheten i naturen – om fiskevandringene blir slik de har vært de foregående årene, sier generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag.

Hvor lenge sommerstansen skal vare, er ennå ikke avklart. Det vil avhenge av fisket og makrellens vandringer, opplyser han.

Les også: Statoil vil installere 4D-seismikk på Grane

– Misnøye

Fiskarlaget har lenge øvd press på myndighetene for å få en midlertidig stans i den seismiske aktiviteten under makrellsesongen, men det var den direkte dialogen med Statoil som førte fram.

Samtaler har pågått over lengre tid, og onsdag kom de siste detaljene på plass.

– Det har buldret med misnøye blant våre medlemmer og jeg har sammen med ledelsen i Fiskarlaget brukt mye tid og krefter på å bidra til å meisle ut den kursen vi nå har fått, sier Fiskarlagets leder Reidar Nilsen.

Han opplyser at Fiskarlaget tok direkte kontakt med «flere statsråder» – uten at ønsket resultat ble oppnådd.

– Jeg skal ikke svartmale myndighetenes innsats i seismikksaken, men må innrømme at jeg ikke er spesielt imponert av regjeringen, sier Nilsen.

Han mener regjeringen legger altfor stor vekt på oljeinteressene.

– I framtiden må det være en mer balansert tilnærming til at fiskeriene også har en stor og viktig funksjon som verdiskapende næring for landet, sier Fiskarlagets leder, som likevel finner grunn til å berømme olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) for initiativet til å utarbeide en offentlig veileder for framtidig seismisk aktivitet på norsk sokkel.

Les også: Gir fisk og fiskere bedre forhold

Dialog

Fiskarlagets generalsekretær Jan Skjærvø berømmer Statoil for viljen til å finne løsninger.

– Det viser at dialog og vilje til å få på plass konstruktive løsninger er en viktig og riktig vei å gå, sier generalsekretær Jan Skjærvø.

Partene er enige om å evaluere samarbeidsprosjektet mellom Fiskarlaget og Statoil i høst og utvikle dialog og samarbeid videre.

Norges Fiskarlag vil i løpet av høsten ta kontakt med øvrige operatører på norsk sokkel for å opprette en tilsvarende dialog.

– Erfaringene våre er gode med denne typen samarbeid og jeg må også berømme Total som etter en dialog med oss valgte å flytte planlagt oppstartstidspunkt for sin aktivitet på Martin Linge-feltet til tidligst 1. september, sier Fiskarlagets leder Reidar Nilsen.

Les også:

Dette kan bli verdens nye energikilde

Fanger reker uten øyne

Slik kan Norge bli ledende på undersjøisk kraftforsyning

Sikrer merder med strøm