Mæland åpner for industriprosjekt

Sintef og Norsk Industri vil ha myndighetene med på et prosjekt for å forberede en framtidsrettet og konkurransedyktig industrisektor. Næringsministeren reagerer avmålt, men åpner for dialog.

Mæland åpner for industriprosjekt
Næringsminister Monica Mæland åpner for industrisamtaler. Foto: Tore Stensvold Bilde: Tore Stensvold

Nasjonale prosjekter

Flere land har nasjonale prosjekter som skal bidra til å forberede dem på framtidens industri og sikre konkurransekraft i en situasjon der også lavkostland kontinuerlig øker sin kompetanse. Her er en liste over nasjonale prosjekter hos våre nærmeste naboer:

Tyskland: Industrie 4.0,
www.bmbf.de/de/9072.php

Sverige: Made in Sweden 2030,
www.teknikforetagen.se

Danmark: Made in Denmark, ingen nettside funnet

Nederland: Smart industry,
www.smartindustry.nl/eng

Storbritannia: Technology Strategy Board,
www.innovateuk.org

Det var i forrige utgave av Automatisering at Sverre Narvesen, administrerende direktør for Sintef Manufacturing på Raufoss, tok til orde for en slik nasjonal satsing.

Les:

– Vi har fått god respons fra norsk industri, og en lang rekke personer vi skal kontakte, sier Narvesen.

Han legger til at det nå skal lages en første skisse til strategi.

– Jeg håper vi har noe som kan lanseres sent i 2015. Men det skal være bra spisset og godt forberedt før vi går til myndighetene.

Automatisering har rettet flere forespørsler til Nærings- og fiskeridepartementet for å høre med den politiske ledelsen hvordan den stiller seg til et slikt forslag.

Sverre Narvesen vil ha prosjekt for fremtidens industri. Joachim Seehusen

Produktivitetskommisjon

Finansdepartementet har oppnevnt en Produktivitetskommisjon, men der står ikke industri høyt på agendaen, det bekrefter kommisjonsleder professor Jørn Rattsø.

– En regjeringsoppnevnt kommisjon er mest opptatt av politikk og ramme­betingelser. Hvis vi ser på produktivitets­utfordringer, har tjenesteytende næringer mye større utfordringer enn vareproduserende industri. Vareproduserende industri er liten, men den går bra, sier professor Jørn Rattsø, som leder Produktivitets­kommisjonen.

Til Automatisering sier han at det godt kan være et behov for et norsk program av samme karakter som mange av våre naboland har.

– Men det finnes jo en del allerede, blant annet i regi av Norges forskningsråd, sier Rattsø.

Les også: Unik produksjonsteknikk