ARKIVNYHETER

Må strupe biltrafikken i Bergen

Købilde fra Nordere innfartsåer til Bergen. Her i Sandviken.
Købilde fra Nordere innfartsåer til Bergen. Her i Sandviken. Bilde: Hallgeir Vågsnes, Scanpix
Jarle Skoglund
23. juni 2011 - 10:06

Avtalen som Samferdselsdepartementet har inngått med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har en ramme på 550 millioner kroner i neste fireårsperiode. Den tilegg til å sikre et bedre kollektivtilbud og flere gang- og sykkel, skal summen også sikre bybanens forlengelse til Flesland.

- Med bakgrunn i de utfordringer Bergensområdet har med framkommelighet og luftforurensing, gleder det meg å skriva under på en fireårig avtale om belønningsmidler til fylkeskommunen og Bergen kommune, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.Eneste avtale de neste fire år

Hordaland og Bergen er det eneste byområdet som er tilgodesett med en fireårig avtale i år. I søknaden sin foreslår de tiltak som tidsdifferensierte bompenger, reduksjon av parkeringsplasser i sentrum og en samordnet areal- og transportpolitikk. Alt dette skal legge til rette for kollektivreiser framfor bruk av bil.

Målet med avtalen er at den samlede biltrafikken i bomringen i Bergen ikke skal øke i avtaleperioden, selv om folketallet og /eller tallet på arbeidsplasser øker. Dessuten skal biltrafikken inn mot Bergen sentrum i perioder med mange arbeidsreiser, bli redusert med 5 % i fireårsperioden.Handlingsplanen kommer

Hvordan de skal klare å nå disse måIene gjenstår å se. Derfor skal det i løpet av året utarbeides en konkret handlingsplan. Vedtak om bilreduserende tiltak skal være på plass både i fylkeskommunen og i Bergen kommune i 2011. Dette er ifølge Samferdselsdepartementet klare forutsetninger for utbetaling av midler i 2012.

De årlige beløpene fordeler seg slik: 2011: 70 millioner kroner, 2012: 150 millioner kroner, 2013: 168 millioner kroner og 2014: 162 millioner kroner.Folk må velge alternativene

Belønningsordningen ble innført i 2004. Ordningen har som mål å påvirka transportutviklingen i de større byene slik at flere velger kollektivtransport, sykkel eller å gå framfor egen bil.

Samferdselsdepartementet har tidligere inngått tre fireårige avtaler fra belønningsordningen. Dette gjelder Trondheimsområdet, Kristiansandsområdet og Buskerudbyen. Fireårige avtaler er i samsvar med klimaforliket i Stortinget og legger til rette for mer langsiktig planlegging, og dermed tiltak som gir større effekt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.