Må skrive nettanmeldelser på nytt

Må skrive nettanmeldelser på nytt
Anmeldelsene politiet får inn via den nye nettjenesten må skrives inn på nytt av en polititjenestemann. Datasystemene snakker ikke sammen. Bilde: Espen Zachariassen

Dette har skapt frustrasjoner og misnøye i politiet, men Politidirektoratet karakteriserer likevel ordningen, som ble innført 1. september i år, som en suksess.

1.100 anmeldelser

I løpet av de elleve første dagene kom det inn 70 tips og 1.100 anmeldelser, skriver VG.

– Dette er først og fremst en stor gevinst for publikum som nå kan sitte hjemme i sin egen stue og sende anmeldelsen direkte til politiet. Responsen er også et bevis på at dette er en ordning som imøtekommer publikums behov, sier kommunikasjonsdirektør Svein Holtan i Politidirektoratet.

Samme jobb

Han presiserer at nyordningen ikke har endret arbeidssituasjonen for polititjenestemennene. Arbeidsmengden er den samme.

– Om man tar imot anmeldelsen over skranken eller via nettet må polititjenestemannen uansett skrive dem ned i etterkant.

Ikke kompatibelt

Årsaken til at politiet må skrive inn elektroniske tips og anmeldelser på nytt er at de bakenforliggende datasystemene ikke «snakker» med den nettbaserte løsningen.

– Dette har vi hele tiden vært klar over fordi de bakenforliggende systemene har for gammel teknologi til at dette lar seg gjøre, sier Holtan.

Les mer om: