Må rydde opp selv

PT og NVE krever at teleselskapene og energileverandørene sammen sørger for at strømforsyningen tåler uvær.

Må rydde opp selv
Barometer showing change in weather. Storm. Bilde: Colourbox

Partene jobber ennå med å finne ut hvordan folk skal slippe "en ny Dagmar", der uvær kutter strømforsyning til basestasjoner.

Les også: Dagmar blåser oss av nettet

Strømbrudd ga telebrudd

730 basestasjoner ble berørt av stormen i romjula i fjor.

30 000 kunder mistet telefonforbindelsen, og 12 000 mistet bredbåndsforbindelsen.

Hovedårsaken var strømbrudd.

Det skapte opprør i befolkningen, mens bransjen lurte på hvem som skulle betale. 

Konfliktens kjerne

Post- og teletilsynet (PT) varslet at ekombransjen vil bli pålagt bedre beredskap.

Les mer: Mobilselskapene må sikre dekning i flere døgn

Feil kurs

Telenor mener det er feil at bransjen skal ta regningen alene og reagerte med å kreve en felles nasjonal kvalitet på strømforsyning og beredskap.

Les også: Står fast på kravene

Må ordne opp selv

Nå har PT og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) snakket sammen.

Det har ført til et felles brev til energi- og ekom-aktørene med beskjed om at DE må snakke sammen for å bli enige om bedre beredskap mot strømutfall.

– Kunder med spesifikke leveringskrav, som ekomtilbydere, anbefaler NVE og PT at ekomselskap og nettselskap i fellesskap søker lokale løsninger, skriver tilsynet og direktoratet i sitt felles brev til bransjene.

Kabel og skogrydding

I praksis handler det om blant annet:

  • kabling fremfor luftstrekk
  • redundans i strømforsyningen med tosidig innmating
  • mer skogrydding
  • bedre beredskap for reparasjoner
  • bedre reservedelslagre

Telekom må betale

Telekom ønsker at flere skal dele på kostnadene, men myndighetene har en annen oppfatning

– I de fleste tilfeller må ekomtilbyderne selv påregne å dekke nødvendige kostnader for å få en leveringskvalitet som som er bedre enn det som med rimelighet kan forventes i henhold til gjeldende regulering av nettselskapene, skriver NVE og PT.

Les også:

Mistet styringen over kraftsystemet 

– Kraftselskapene bør bruke nødnettet

Løsningen telegigantene ikke vil ha

Staten vil ikke betale for stormsikring

Dagmar koster nettselskapene dyrt 

Les mer om: