Disse skiltene møter trafikantene som skal inn i den knapt16 år gamle Freifjordtunnelen på Nordmøre. (Bilde: Kjell Herskedal)

Må redusere farten i tunnelen

  • arkivnyheter

Årsaken til fartsreduksjonen er at himlingen i tunnelen er fjernet etter korrosjon som førte til at platene begynte å falle ned. Tunnelen er nå mørk og fuktig, og den har vært det lenge. Vegvesenet har etter hvert kommet til at trafikantene må få et forvarsel om at tunnelen ikke er som den bør være.

-Dette er et midlertidig tiltak inntil tunnelen er renovert, sier byggeleder Arnfinn Løvik.

Innføringen av redusert fartsgrense er et av flere tiltak for å kompensere for at tunnelen er mørk og fuktig. Hyppigere vasking av tunnelen og skifting av lyspærer er andre tiltak.