OLJE OG GASS

Må legge ned stridsøksen

Det norske-sjef Erik Haugane er ikke begeistret for Lundins forslag om en felles utbygging av Luno og Draupne.
Det norske-sjef Erik Haugane er ikke begeistret for Lundins forslag om en felles utbygging av Luno og Draupne.

Stavanger: Det Norske og Lundin hadde lagt bort forhandlingene om en felles utbygging for Luno og Draupne. Luno-lisensen mener at deres forslag om en felles utbygging vil utløse vesentlige samordningsgevinster sammenlignet med to selvstendige utbyggingsløsninger. Men på sensommeren strandet forhandlingene, og de to gruppene har jobbet med hver sin løsning.

Ville gå egne veier

I slutten av september sendte Det norske et brev til OED hvor selskapet skrev at forslaget til Luno-gruppen hverken gir en samfunnsmessig gevinst eller prosjektmessige insentiver for rettighetshaverne i Draupne. Derfor hadde Draupne-lisensen besluttet å gå for en selvstendig utbyggingsløsning, men å fortsette samarbeidet om en eksportløsning for olje og gass.

Må forhandle

Nå har Olje- og energidepartementet gitt klar beskjed om at forhandlingene må gjenopptas.

– Departementet legger til grunn at det for feltene Luno og Draupne åpenbart er rasjonelt med samordnet petroleumsvirksomhet, og at rettighetshaverne i utvinningstillatelse 001B (Draupne) og utvinningstillatelse 339 (Luno) således har en lovfestet plikt til å søke å oppnå enighet om den mest rasjonelle samordningen av petroleumsvirksomheten i tilknytning til de to feltene, skriver OED til Det Norske og Lundin.

Departementet mener at erfaring tilsier at det er sannsynlig at en samordning av ressursene i de to feltene og av utbyggingsløsningen vil være den mest rasjonelle løsningen for Luno og Drapupne.

Vil ha det på sin måte

Lundin skriver i en pressemelding at de har foreslått en samordnet utbygging av de to funnene overfor Det norske før OEDs brev ble sendt ut. Et utkast av Plan for utbygging og drift (PUD) for Luno er allerede skrevet, og legger til rette for en felles utbygging av Luno og Draupne, skriver Lundin.

Men da må Det norske innrette seg Lundins planer.

– Vi er klar til å rykke frem med Luno-utviklingen. Vårt utbyggingskonsept inbefatter muligheten til å utvikle Draupne sammen med Luno, og vi planlegger å fortsette med kommersielle planer sammen med lisenspartnerne i Draupne, sier CEO i Lundin Petroleum, Ashley Heppenstall i meldingen.

Har snudd

Administrerende direktør Erik Haugane i Det norske sier nå i en kommentar at en samordnet utbygging kan gjøre prosjektene mer lønnsomme og redusere risiko for alle rettighetshaverne. Det norske vil, som operatør for Draupne, innlede et konstruktivt samarbeide med Lundin Petroleum, som er operatør for Luno. Målet er å få en rask framdrift fram mot en PUD for en samordnet utbygging av ressursene i de to feltene.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.