ARKIVNYHETER

Må lære av hverandre

Anders J. Steensen
31. jan. 2011 - 21:04

RAUFOSS: – Jeg har dyp respekt for andres kompetanse. Jeg er overbevist om at vi har mye å lære på tvers av bransjer og av andre land. Med min erfaring fra bilindustrien, så ser vi jo at kompetansen er høy også i utlandet. Skal vi være konkurransedyktige må vi ha kontinuerlig kompetanseheving blant alle de ansatte i en bedrift, sier Ottar Henriksen, som til daglig er ansatt ved SINTEF Raufoss Manufacturing AS.Bransjeoverskridende

Lean Forum Norge er en bransjeoverskridende interesseorganisasjon for å bidra til å forbedre drift og øke konkurranseevnen til industri, næringsliv og offentlig sektor. – Vi er overbevist om at våre erfaringer også kan brukes i offentlig sektor, særlig i kommunene. Det viste også den store interessen vi hadde fra kommunene under konferansen Lean på Norsk tidligere i høst, sier Henriksen.Kunden i sentrum

Han legger til at Lean Forum Norges formål nettopp er å bygge bruer mellom de forskjellige bransjer og sektorer. – Derfor hadde vi deltakere og foredragsholdere fra industri, bank/finans, sykehus og kommuner. Lean, som egentlig er et uklart begrep på norsk, handler ikke bare om teknologi og holde en ryddig arbeidsplass. Det handler i første omgang om arbeidsprosessene, fastlegge rutiner, finne fram til bedre teknologi og programvare for å kunne forbedre effektiviteten og samhandlingen internt i bedriftene, og også mot kunden. Hva er kundens behov – hvordan skal ha få dekket sitt behov mest mulig effektivt og til riktig kvalitet, der er kjernespørsmålene og oppgavene som må løses, sier Henriksen.Fra bildelsindustrien

Ottar Henriksen har lang erfaring fra næringslivet, før han begynte i SINTEF Raufoss Manufacturing. Han ledet bildelsproduksjonen på Raufoss. De leverte blant annet styrekolonner og hjuloppheng til flere bilfabrikker, men møtte veggen da finanskrisen slo til i 2008. Leveransene fra Raufoss fabrikker verden over fikk en bråstopp.

– Jeg måtte foreta et valg. Skulle jeg fortsatt arbeide døgnet rundt for å få endene til å møtes i bedriften jeg ledet, eller skulle jeg gjøre noe annet. Konklusjonen var klar på et tidlig tidspunkt. Med ikke altfor mange år igjen til pensjonsalderen, var det på tide å gjøre noe annet, slik at flere kan dra nytte av de erfaringene jeg sitter inne med.

– Derfor var veien kort over til SINTEF Raufoss Manufacturing, hvor det fantes en mulighet for å kunne bringe mine erfaringer videre. Særlig er grensesnitte mellom forskning og industri interessant å arbeide med og var forlokkende da jeg skulle finne et nytt beite, sier Henriksen.Tok tak

Noe av det første han tok tak i var å etablere Lean Forum Norge. – Her ligger alle muligheter åpne til å etablere store tverrfaglige nettverk. Sammen med Norsk Industri, LO og Innovasjon Norge, har vi klart å etablere en møteplass som er omfattet med stor interesse, enten det er i industri, finansvirksomhet eller i offentlig sektor, sier Henriksen.

– Erfaringene her viser at de beste er mer lærevillige enn de nest beste. De er flinkere til å tilegne seg kompetanse over bransjegrensene og utnytte denne, sier den erfarne industrimannen.Må investere

Ottar Henriksen mener at en viktig del av Lean arbeide er kontinuerlige investeringer i ny teknologi. – Sammen med å utvikle nye arbeidsprosesser er dette det viktigste en bedrift kan gjøre for å være konkurransedyktig. Bedriftene må forbedre seg kontinuerlige, hele tide holde fokus på å forbedre arbeidsprosessene, øke kompetansen hos alle ansatte, ikke bare de med akademisk utdannelse, redusere overhead og effektivisere. Dette er den eneste farbare veien for å sikre konkurransekraft og arbeidsplasser.

– En utfordring bedriftene møter er rammebetingelsene for bedrifter i Norge. Avskrivningsreglene for maskiner og utstyr til produksjon hindrer fornyelse og forbedringer er ikke tilpasset dagens kompetansbaserte industri. Regnskapsmessig blir bedriftene lidende med disse i lang tid etter at produksjonsutstyret ikke lenger er i bruk. AVskrivingsl\reglene for maskiner bør endres slik at det oppfordres til investeringer i produksjonsutstyr, presiserer Ottar Henriksen.Regionalt samarbeid

I Norge er det først og fremst de store internasjonale industribedriftene som jobber aktivt med Lean-tankegangen. Detter er bedrifter som ligger i tet i sine bransjer, og som arbeider hardt for å beholde sine posisjoner. – Vi ser at Hydro, REC og Ringnes er kommet langt i Lean arbeidet. Men ser også at andre mindre bedrifter er i ferd med å fatte interesse. Blant annet gjennom samarbeidet i 7Sterke er vi kommet godt i gang i Hedemark.

– Jeg tror det er særdeles viktig med regionale samarbeid som 7Sterke. Det gir muligheter for økt kompetanse, kompetanseoverføring og et godt industrinettverk som er viktig for å tiltrekke seg ny kompetanse og arbeidskraft. Gjennom Lean Forum Norge vil vi arbeide for flere slike regionale fora, samt å overføre mer av tankesett til offentlig sektor, sier Ottar Henriksen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.