KLIMA

Må klimashoppe for 45 mill tonn CO2

GJØR DET DYRERE: 9 millioner tonn CO2 i året må Norge handle klimakvoter for. Men det er før blant annet utslippene fra Mongstad er tatt med i regnestykket.
GJØR DET DYRERE: 9 millioner tonn CO2 i året må Norge handle klimakvoter for. Men det er før blant annet utslippene fra Mongstad er tatt med i regnestykket.
Jannicke Nilsen
11. mai 2007 - 13:23

Norge får trolig slippe ut 251 millioner tonn CO2 i Kyoto-perioden 2008-2012, dersom Kyoto-protokollens kontrollorgan godkjenner Norges regnskap.

Det blir i overkant av rundt 50 millioner tonn CO 2 i året.

I fjor var Norges samlede klimagassutslipp på 53,7 millioner tonn CO 2-ekvivalenter. Tallet har vært svakt synkende i to år, men tendensen vil ikke vare, ifølge SSB.

Stiger

Regjeringens egne anslag viser at Norge vil ha et utslippsnivå på drøyt 59 millioner tonn CO 2 i 2010.

- Utslippenes framtidspiler peker oppover, så hvis regjeringens og våre egne beregninger slår til, må Norge kjøpe kvoter for 45 millioner tonn CO 2 i denne Kyoto-perioden, sier seniorrådgiver Gisle Haakonsen i Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Men disse beregningene inkluderer ikke to av de planlagte gasskraftverkene i Norge i denne perioden.

Trolig mer

Det er ventet at gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad vil slippe ut inntil 2 millioner tonn CO 2, fordi anleggene for CO 2-fangst ikke vil bli installert før i henholdsvis 2011/12 og 2014.

Det ligger dermed an til at vi må kjøpe utslippskvoter for enda mer enn 45 mill tonn CO 2.

Etter at rensingen tar til, skal kraftverkene på Kårstø og Mongstad etter planen slippe ut 250 000 tonn CO 2.

Ryggrad

Klimaregnskapet er selve ryggraden i Kyotoprotokollen, og det stilles strenge krav til innrapportering av historiske, nåværende og framtidige utslippstall fra de 171 landene som har ratifisert protokollen.

- Vi har nylig hatt besøk av en internasjonal gruppe som gikk grundig igjennom tallene for Norge for å avdekke eventuell juks. Den foreløpige tilbakemeldingen tyder på at vi har klart oss bra, sa Alice Gaustad i SFT på en pressekonferanse i i regi av SSB i dag.

Fra andre industriland

Hvis landene overstiger tildelingen av kvoter for perioden 2008-2012, må de i tillegg til utslippsreduksjoner oppnå større utslippsrettigheter ved å bruke se såkalte Kyoto-mekanismene.

Det betyr i praksis kjøp av kvoter fra andre industriland med en nasjonal kvote eller finansiering av av godkjente prosjekter for utslippsreduksjoner i utviklingsland (CDM'er).

Les mer om: