ARKIVNYHETER

Må investere mer i kraftnettet

Anders J. Steensen
30. nov. 2010 - 13:06

Bare økte investeringer i nettet, økt produksjon og energieffektivisering kan løse de grunnleggende utfordringene i kraftmarkedet. Her har regjeringen mangedoblet innsatsen. Utover dette ble Ekspertutvalget satt ned for å vurdere om det var forhold i kraftmarkedet som kan bedre på situasjonen. Utvalget kommer også med konkrete forslag til langsiktige tiltak for å redusere effekttoppene i kraftsystemet. .

Ser på driftssikkerheten

I rapporten redegjør utvalget for hvordan den kortsiktige driften av kraftsystemet foregår, og foreslår flere forbedringer. Utvalget har blant annet sett på driftskoordineringen, krav til driftsikkerhet og driftsmarginer i kraftsystemet. Det har også sett på budgivingen på kraftbørsen og i regulerkraftmarkedet, og forbrukerfleksibilitet.Svenskene får skylda

Ekspertutvalget konkluderer med at streng kulde, utfall av svensk kjernekraft, reduserte magasinfyllinger og reduserte importmuligheter var hovedårsakene til de høye pristoppene sist vinter.

Timeavregning

Videre anbefaler utvalget en rekke langsiktige tiltak for å bedre utnyttelsen av kraftsystemet og for å gi riktigere prissignaler til investeringsbeslutninger. Blant annet anbefaler utvalget å innføre en mer detaljert nettmodell i prisberegningen på kraftbørsen som tar mer hensyn til lokalisering av produksjon og forbruk enn dagens modell. Tiltak for økt forbrukerfleksibilitet, som timeavregning av store kunder, er også aktuelt for å bedre funksjonsmåten i kraftmarkedet. Utvalget påpeker samtidig at geografiske prisforskjeller skyldes begrensninger i overføringsnettet som vil reduseres ved investeringer i nett eller produksjon.

Les mer om: