BRUER

Må gjennomsøke vikinggraver før fylkesveien kan få ny bru

Ny bru over Søgneelva gir bedre linjeføring og ny historisk kunnskap.

I 1991 ble det funnet deler av et vikingsverd på et jorde ved Stokkeland bru. Nå blir det bygget ny bru, og arkeologene tror de kan ha funnet graven sverdet stammer fra.
I 1991 ble det funnet deler av et vikingsverd på et jorde ved Stokkeland bru. Nå blir det bygget ny bru, og arkeologene tror de kan ha funnet graven sverdet stammer fra. Fotokollasj: Vest Agder fylkeskommune/Kulturhistorisk museum
24. mai 2019 - 05:02

Fylkesvei 456 i Søgne kommune i Vest Agder skal legges om mellom Stauslandveien og Langeneskleiva. Det betyr ny bru over Søgneelva og inntil 1,5 kilometer ny vei i helt ny trasé.

Nyveien vil gå over et jorde hvor to skoleelever i 1991 fant deler av et vikingsverd mens de plukket poteter. Funnet fikk stor oppmerksomhet da det skjedde, men lite ble gjort i etterkant. I forbindelse med den kommende veibyggingen er det imidlertid satt i gang arkeologiske utgravinger i området.

Siden 29. april har åtte arkeologer fra Kulturhistorisk museum vært i sving, og fram til begynnelsen av juli skal de gjennomsøke tre områder i og ved den nye fylkesveitraseen.

Fant rester av båtgrav

Utgravingsleder Jo-Simon Frøshaug Stokke forteller at de har gjort flere funn.

– Hovedfeltet vi jobber i, er et gravfelt med gamle gravhauger som er bortpløyde. Men vi finner restene av haugene, og det er graver både fra vikingtiden og graver som er mye eldre. Området har nok vært brukt som gravplass i minst 1500 år. En av gravene er en båtgrav, hvor - sannsynligvis - en storbonde har blitt gravlagt i en seks meter lang båt som vi nå bare ser avtrykket av. Det er rimelig å anta at sverdet som ble funnet i 1991, stammer fra denne graven. Dateringene vil vise om sverdet og graven er like gamle, sier Frøshaug Stokke.

Utgravingene som gjøres nå, betales av Vegvesenet, og når de er avsluttet blir området frigitt til veibyggingen. Da er det etter hvert en helt annen type gravearbeider som settes i gang, enn det arkeologene har drevet med. Men selv om det skal graves i et område hvor det har bodd folk siden jernalderen, bør ikke entreprenøren gjøre seg store forhåpninger om å finne vikingskatter i gravemaskingrabben.

– Erfaringsmessig dukker det svært sjelden opp gjenstander under selve veibyggingen, forteller Frøshaug Stokke.

– Jeg har bare opplevd en gang at det er blitt funnet noe fordi en entreprenør har gravd i en veitrasé. Det var under byggingen av E18 ved Tønsberg, da det dukket opp en laftet brønn mens man fjernet masser etter en sprengning.

Bildet viser den nye traseen til fylkesvei 456 i Søgne, og den nåværende traseen markert med rødt. <i>Ill:  Statens vegvesen</i>
Bildet viser den nye traseen til fylkesvei 456 i Søgne, og den nåværende traseen markert med rødt. Ill:  Statens vegvesen

Begynner med erosjonssikring

Den nye riksvei 456 er ikke finansiert ennå, og det er ikke satt noe tidspunkt for byggestart, forteller planleggingsleder Marit Hunnes i Statens vegvesen.

– I første omgang går vi i gang med erosjonssikring av Søgneelva. Det er funnet kvikkleire i et område ned mot elva, og vi skal legge på en ganske massiv steinfylling utenpå dette, for å forsikre oss om at elva ikke når inn dit. Dette arbeidet begynner vi med til vinteren, og det har en kostnadsramme på 15 millioner inkludert mva, sier Hunnes.

Selve veien kan bli bygd ut i to etapper. I verste fall må man nøye seg med omlag 900 meter fra Stauslandsveien til bunnen av Langeneskleiva i første omgang, men blir alt bygget i ett, helt opp til toppen av Langeneskleiva, blir det 1,3 kilometer med ny vei.

– Det er veldig flott hvis vi kan bygge ut hele strekningen, med gang- og sykkelvei, men det kommer an på finansieringen, sier Hunnes.

Uansett om prosjektet blir delt i to eller ikke, kommer det til å bygges ny Stokkeland bru. Den foreslåtte brua skal bygges som en trespenns platebru med 11,4 meter føringsbredde, inkludert veiskuldre, rekkverk og gang- og sykkelvei. Brua blir omlag 75 meter lang. Underkanten av brua vil ligge omlag 10 meter over elva ved normal vannstand, og 7,4 meter over dagens fylkesvei 456, som blir omklassifisert til kommunal vei når nyveien er ferdig.

Brua med tilhørende støttemurer er kostnadsberegnet til cirka 36 millioner kroner, inkludert mva.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.