BYGG

Må flytte på grunn av ny tunnel

Tone Solnørdal og hennes naboer må flytte mens Vegvesenet bygger tunnel der husene deres står.
Tone Solnørdal og hennes naboer må flytte mens Vegvesenet bygger tunnel der husene deres står.Bilde: Trond Gram

Fakta om prosjektet

Innfartsåren fra øst mot Trondheim sentrum er overbelastet, med rundt 30.000 kjøretøy i døgnet gjennom tett befolkede bydeler. Vegstandarden er dårlig, det er mange ulykker i området og miljøbelastningen for beboerne er stor. En 2,4 km lang tunnel skal løse mye av trafikkproblemet. Tunnelen bores gjennom to km fjell og munner ut en en 400 meter lang betongtunnel. I Stjørdal bygges firefelts motorvei, bru og tunnel under flyplassen.

Prosjektet vedtas i Stortinget i juni, og forutsatt godkjenning der, er prosjektet i gang for fullt på begge parseller fra høsten 2008. Tunnelen er ventet å være ferdig rundt 2012/2013. Totalkostnad, inkludert veien i Stjørdal kommune er på 2,4 mrd 2006-kroner.

Tunnelen går over i Nidelv bru og videre over «Nordre avlastningsvei» og inn i en nybyd tunnel i bydelen Ila.

- Hvordan kan man tillate at staten gjør sånt med enkeltmenneskers liv, spør Tone Solnørdal.

Om ett år må hun være ute av leiligheten sin.

Men når Teknisk Ukeblad snakker med henne har hun ennå ikke fått penger til å kjøpe en ny.

Hennes hus er ett av et titalls hus som rammes av byggingen av en ny tunnel. En 2,4 kilometer lang tunnel skal bygges inn mot Trondheim sentrum. Over 300 meter av den skal bygges i kvikkleire gjennom tettbygd strøk. Ti bygårder må flyttes i en fireårsperiode mens tunnelen bygges. Men et drøyt halvår etter at Vegvesenet sa at de ville starte flyttingen av husene hadde eierne ennå ikke fått penger for leilighetene.

Penger uteble

- Folk satt med noen millioner bundet i egenkapital, men hadde ikke mulighet til å selge. Det er feil at vi skal belastes med noe som Vegvesenet og staten har satt i gang, sier Solnørdal. Hun representerer rundt 70 husstander som blir berørt av prosjektet. I flere måneder var de kasteballer mellom Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet.

Statens vegvesen forventet å få 40 millioner statlige kroner til grunnerverv før jul, men pengene uteble og beboerne ble frustrerte. To advokater som representerte beboerne forsøkte i lengre tid å få svar fra departementet, uten og nå frem.

Arrogant departement

Advokatfullmektig Hilde Wahl Moen sier de ikke tidligere har opplevd en slik arroganse som de gjør fra departementet i denne saken.

- Vi inngikk en rammeavtale med Statens vegvesen i august 2007 og hadde forventet at innløsingen kunne starte da. De har satt i gang en stor prosess uten å ha midler til grunnervervelse. Det skulle ikke vært lov, sier hun.

Fikk politisk hjelp

Først da lokale rødgrønne politikere grep inn fikk de gjennomslag. Tre lokalpolitikere krevde at ordføreren skulle kontakte departementet. Skikkelig fortgang ble det ikke før Tone Sofie Aglen (Sp) brukte sine partikontakter.

- Jeg tok kontakt med statssekretær Erik Lahnstein som er fra samme parti som meg. De tok kontakt med ordføreren dagen etterpå. I et prosjekt til over to milliarder skal det ikke skorte på noen få millioner, sier Aglen.

I begynnelsen av mars lovte samferdselsminister Liv-Signe Navarsete at penger skal komme raskt. Etter påske fikk Statens vegvesen 40 millioner kroner til å kjøpe leiligheter.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.