Må be om lov til å rense drikkevannet

Hjørring Vandselskap ønsker å rense drikkevannet med aktivt kull for å få vekk sprøytemiddelrester. De opplever å møte motstand fra bransjeorganisasjonen Danva.

Må be om lov til å rense drikkevannet
Etter stadig flere funn av sprøytemiddelrester i drikkevannet, pågår det nå en debatt om rensing av drikkevann i Danmark. Bilde: Colourbox

Som alle andre liker Tommy Mostrup å ha rett.